چگونگی پشتیبان‌گیری به گوگل درایو

اندروید
برای استفاده از پشتیبان‌گیری گوگل درایو، لازم است:
 • یک حساب گوگل داشته باشید که روی دستگاهتان فعال باشد.
 • خدمات Google Play روی دستگاهتان نصب باشد. این برنامه‌ای است که برای به‌روزرسانی برنامه‌های گوگل و برنامه‌های Google Play Store استفاده می‌شود.
 • فضای خالی کافی در دستگاهتان برای ایجاد فایل پشتیبان وجود داشته باشد.
 • اینترنت قوی و پایدار داشته باشید.
تنظیم کردن پشتیبان‌گیری گوگل درایو
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > پشتیبان‌گیری به گوگل درایو را بزنید.
 3. یک دوره زمانی برای پشتیبان‌گیری به جز هرگز انتخاب کنید.
 4. حساب کاربری گوگل مورد نظر برای پشتیبان‌گیری تاریخچه گفتگوها را انتخاب کنید.
  • اگر حساب گوگل متصل شده ندارید، وقتی از شما سوال می‌شود روی افزودن حساب کاربری بزنید و اطلاعات ورود خود را وارد کنید.
 5. پشتیبان گیری از راه را بزنید تا شبکه مورد نظر برای پشتیبان گیری را انتخاب کنید.
توجه: پشتیبان‌گیری از راه شبکه تلفن همراه ممکن است هزینه اضافی داشته باشد.
فعال کردن پشتیبان گیری سرتاسر رمزگذاری شده
برای ایجاد لایه امنیتی بیشتر، می‌توانید رمزگذاری سرتاسری‌شده را برای پشتیبان گوگل درایو فعال کنید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > پشتیبان گیری رمزگذاری سرتاسری‌شده بزنید.
 3. روی فعال کردن بزنید.
 4. گذر‌واژه جدیدی بسازید یا در عوض از کلید رمزگذاری شده ۶۴ رقمی استفاده کنید.
 5. برای ایجاد پشتیبان رمزگذاری سرتاسری‌شده، روی ایجاد بزنید.
پشتیبان‌گیری دستی در گوگل درایو
همچنین در هر زمان به طور دستی می‌توانید از راه گوگل درایو پشتیبان‌گیری کنید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > پشتیبان‌گیری را بزنید.
پیکربندی تنظیمات پشتیبان‌گیری گوگل درایو
برای تغییر دوره زمانی پشتیبان‌گیری گوگل درایو
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > پشتیبان‌گیری به گوگل درایو را بزنید.
 3. یک دوره زمانی را برای پشتیبان گیری انتخاب کنید.
حساب کاربری را که می‌خواهید برای پشتیبان‌گیری‌ها استفاده کنید، تغییر دهید
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > حساب کاربری گوگل را بزنید.
 3. حساب کاربری گوگل مورد نظر برای پشتیبان‌گیری تاریخچه گفتگوها را انتخاب کنید.
توجه: اگر حساب کاربری گوگل خود را تغییر دهید، دسترسی به پشتیبان‌گیری ذخیره شده در آن حساب کاربری را از دست خواهید داد.
نوع شبکه‌ای را که می‌خواهید برای پشتیبان‌گیری استفاده کنید، تغییر دهید
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو > پشتیبان‌گیری از راه را بزنید
 3. نوع شبکه‌ای را که می‌خواهید برای پشتیبان‌گیری استفاده کنید، انتخاب کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر