Jak zálohovat na účet Google

Android
Historii chatů z aplikace WhatsApp můžete zálohovat pomocí účtu Google. Cloudové úložiště na vašem účtu Google poskytuje a spravuje společnost Google.
Než začnete, zkontrolujte, že máte následující:
 • aktivovaný účet Google na svém zařízení,
 • na zařízení nainstalované služby Google Play
 • dostatek volného místa pro vytvoření zálohy,
 • dostatek volného místa na účtu Google (zde můžete zjistit, kolik místa v úložišti aktuálně využíváte, a zkontrolovat možnosti úložiště),
 • silné a spolehlivé připojení k internetu.
Nastavení opakovaného zálohování
 1. Klepněte na ikonu Více možností > Nastavení > Chaty.
 2. Klepněte na Zálohování chatů > Zálohovat na účet Google.
 3. Zvolte plán zálohování a vyhněte se možnostem NikdyPouze po klepnutí na tlačítko Zálohovat.
 4. Zvolte účet Google, na který chcete své chaty zálohovat.
  • Pokud účet Google nemáte propojený s účtem WhatsApp, klepněte po výzvě na možnost Přidat účet a zadejte přihlašovací údaje.
 5. Klepněte na Zálohovat přes mobilní datovou síť a zvolte síť, kterou chcete k zálohování používat.
Ruční zálohování chatů podle potřeby
 1. Klepněte na ikonu Více možností > Nastavení.
 2. Klepněte na Chaty > Zálohování chatů.
 3. Klepněte na Zálohovat.
Upozornění:
 • Soubory zálohy mohou mít různou velikost a mohou využívat mobilní data. Před zálohováním chatů na účet Google připojte telefon k síti Wi-Fi, abyste se vyhnuli případným poplatkům za mobilní data.
 • Pokud nechcete chaty zálohovat na účet Google, můžete chaty mezi zařízeními se systémem Android přenášet pomocí funkce přenosu chatů v aplikaci WhatsApp. Další informace najdete zde.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne