લાઇવ લોકેશન કેવી રીતે વાપરવું

Android
iPhone
લાઇવ લોકેશનની સુવિધા તમને તમારું વર્તમાન લોકેશન વ્યક્તિગત ચેટમાં કે ગ્રૂપના સભ્યો સાથે ચોક્કસ સમય માટે શેર કરવા દે છે. તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવું કે નહિ અને કેટલા સમય માટે કરવું એના પર તમારું નિયંત્રણ રહેશે. તમે કોઈ પણ સમયે તમારા લાઇવ લોકેશનને શેર કરવાનું બંધ પણ કરી શકો છો. એક વાર બંધ કે સમય પૂરો થઈ ગયા બાદ, તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવામાં આવતું નથી. તમે જેમની સાથે તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કર્યું હતું તેઓ એક સ્થિર ફોટા તરીકે તમારું લોકેશન જોવાનું ચાલુ રાખી શકશે અને ફોટા પર દબાવીને તમારું છેલ્લે અપડેટ થયેલું લોકેશન જોઈ શકશે.
આ સુવિધા એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત છે, એનો અર્થ એવો થયો કે તમે જે લોકો સાથે લાઇવ લોકેશન શેર કર્યું છે એ સિવાય બીજું કોઈ તમારું લાઇવ લોકેશન જોઈ શકતું નથી. WhatsApp પર તમારી સુરક્ષા વિશે વધુ જાણવા માટે, WhatsApp સુરક્ષા પર જાઓ. WhatsAppની પ્રાઇવસીની પ્રસ્થાપિત રીતો વિશે વધુ માહિતી મેળવવા તમે અમારી પ્રાઇવસી પોલિસી પણ વાંચી શકો છો.
તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવા માટે
 1. તમારા ફોનના સેટિંગ
  માં પ્રાઇવસી > લોકેશનને લગતી સેવાઓ > WhatsApp > હંમેશા પર દબાવીને WhatsApp માટે લોકેશનની પરવાનગીઓ ચાલુ કરો. વૈકલ્પિક રીતે, તમારા ફોનના સેટિંગ
  > WhatsApp > લોકેશન > હંમેશા પર જાઓ.
 2. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 3. જોડો
  > લોકેશન > લાઇવ લોકેશન શેર કરો પર દબાવો.
 4. તમે કેટલા સમય માટે તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવા ઇચ્છો છો એનો સમયગાળો પસંદ કરો. નક્કી કરેલો સમય પૂરો થતા તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવાનું બંધ કરાશે.
  • વૈકલ્પિક રીતે, કોઈ કોમેન્ટ ઉમેરો.
 5. મોકલો
  પર દબાવો.
તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવાનું બંધ કરવા વિશે
કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવાનું બંધ કરવા માટે
 1. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. શેર કરવાનું બંધ કરો > શેર કરવાનું બંધ કરો પર દબાવો.
બધી વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં તમારું લાઇવ લોકેશન શેર કરવાનું બંધ કરવા માટે
 1. WhatsApp સેટિંગ > પ્રાઇવસી > લાઇવ લોકેશન પર જાઓ.
 2. શેર કરવાનું બંધ કરો > શેર કરવાનું બંધ કરો પર દબાવો.
નોંધ:
 • તમે તમારા ફોનના સેટિંગ
  > પ્રાઇવસી > લોકેશનને લગતી સેવાઓ > WhatsApp > ક્યારેય નહિ પર જઈને ગમે ત્યારે WhatsApp માટે લોકેશનને લગતી સેવાઓ બંધ કરી શકો છો.
 • વૈકલ્પિક રીતે, તમારા ફોનના સેટિંગ
  > WhatsApp > લોકેશન > ક્યારેય નહિ પર જાઓ.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં