Prepínanie medzi hlasovými hovormi v aplikácii WhatsApp a videohovormi v zariadení Portal

Prepnutie z hlasového hovoru na videohovor
 1. Počas hlasového hovoru klepnite alebo vyberte
  camera off
  .
 2. Kontaktu, s ktorým práve voláte, sa zobrazí žiadosť na prepnutie na videohovor. Kontakt môže prijať alebo odmietnuť túto zmenu.
Prepnutie z videohovoru na hlasový hovor
 1. Počas videohovoru klepnite alebo vyberte
  camera
  , čo upozorní kontakt, ktorému voláte, že ste si kameru vypli.
 2. Keď druhá strana hovoru tiež vypne kameru, hovor sa prepne na hlasový hovor.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie