Jak přepínat mezi hlasovými hovory a videohovory WhatsApp na portálu

Chcete-li přepnout hlasový hovor na videohovor:
 1. Během hlasového hovoru klepněte na ikonu 
  camera off
  .
 2. Kontakt, kterému voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor a tu může buď přijmout, nebo odmítnout.
Chcete-li přepnout videohovor na hlasový hovor:
 1. Během videohovoru klepněte na ikonu 
  camera
  . Tím volaný kontakt upozorníte, že jste vypnuli kameru.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne kameru, videohovor se přepne na hlasový hovor.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne