Nahlásenie katalógu alebo spoločnosti

Ak sa domnievate, že nejaká spoločnosť porušuje naše Komerčné zásady, môžete ju nahlásiť.
Nahlásenie produktu alebo služby
 1. Otvorte chat s danou spoločnosťou.
 2. Klepnutím na názov spoločnosti zobrazte profil spoločnosti v službe WhatsApp.
 3. Klepnite na možnosť ZOBRAZIŤ VŠETKO vedľa položky KATALÓG.
 4. Klepnutím na produkt alebo službu zobrazte Podrobnosti.
 5. Klepnite na Viac
  > Nahlásiť.
 6. Máte dve možnosti:
  • Ak chcete jednoducho nahlásiť produkt alebo službu, klepnite na možnosť Nahlásiť.
  • Ak chcete poskytnúť ďalšie podrobnosti, klepnite na možnosť Povedzte nám viac. Potom vyberte niektorú z možností a klepnite na Odoslať.
Nahlásenie spoločnosti
 1. Otvorte profil spoločnosti v službe WhatsApp.
 2. Klepnite na Nahlásiť spoločnosť.
 3. Máte dve možnosti:
  • Klepnite na Nahlásiť a zablokovať, ak chcete nahlásiť a zablokovať spoločnosť.
  • Ak chcete jednoducho nahlásiť spoločnosť, klepnite na Nahlásiť.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie