چگونگی گزارش کردن یک کالانما یا کسب‌وکار

اگر فکر می‌کنید که یک کسب‌وکار شیوه‌نامه بازرگانی ما را نقض می‌کند، می‌توانید آن را گزارش کنید.
گزارش کردن محصول یا سرویس
  1. گفتگو با کسب‌وکار مورد نظر را باز کنید.
  2. نام کسب‌وکار را بزنید یا نمایه واتساپ تجاری او را ببینید.
  3. مشاهده همه در کنار کالانما را بزنید.
  4. برای دیدن جزییات کالا یا سرویس را بزنید.
  5. روی بیشتر
    > گزارش کردن بزنید.
  6. دو گزینه دارید:
    • برای گزارش کردن آسان محصول یا سرویس گزارش را بزنید.