ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้ใน WhatsApp

iPhone
องค์ประกอบทั้งหมดของแป้นพิมพ์จะได้รับการควบคุมโดย iOS รวมถึงแป้นพิมพ์หลายภาษา การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ การตรวจการสะกดคำ และการคาดเดาข้อความ คุณสามารถเปิดและปิดฟีเจอร์เหล่านี้ได้ที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ใน iPhone หากฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ทำงาน ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก iOS ไม่ใช่ WhatsApp
หากคุณเพิ่มแป้นพิมพ์อื่น คุณสามารถเข้าถึงได้โดยแตะที่ไอคอนรูปโลกที่มุมล่างของแป้นพิมพ์
หากคุณประสบปัญหาความล่าช้าในการพิมพ์ การเปลี่ยนแป้นพิมพ์ หรือการเพิ่มอิโมจิ โปรดรีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์ใน iPhone
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ใน iPhone โปรดไปที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่