วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iPhone
ด้วยฟีเจอร์รายชื่อบรอดแคสต์ คุณสามารถส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน รายชื่อบรอดแคสต์ คือ รายชื่อผู้รับข้อความที่บันทึกไว้และคุณสามารถส่งข้อความบรอดแคสต์ถึงผู้รับชุดเดิมได้ซ้ำๆ โดยไม่ต้องเลือกใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
การสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะรายชื่อบรอดแคสต์ที่ด้านบนของหน้าจอแชท
 3. แตะรายชื่อใหม่ที่ด้านล่างของหน้าจอรายชื่อบรอดแคสต์
 4. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. แตะสร้าง
การดำเนินการนี้จะสร้างรายชื่อบรอดแคสต์ใหม่ เมื่อคุณส่งข้อความไปยังรายชื่อบรอดแคสต์ ข้อความจะส่งถึงผู้รับทุกคนในรายชื่อนี้ที่มีหมายเลขของคุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ ผู้รับจะได้รับข้อความเหมือนข้อความทั่วๆ ไป เมื่อมีการตอบกลับ ข้อความจะปรากฏเป็นข้อความปกติในหน้าจอแชท ข้อความตอบกลับจะไม่ส่งไปยังผู้รับรายอื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ: ผู้ติดต่อที่เพิ่มคุณลงในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของตนเท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ หากผู้ติดต่อไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้เพิ่มคุณลงในสมุดที่อยู่แล้ว รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้ใช้หนึ่งคนถึงหลายคน หากคุณต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม คุณควรสร้างแชทกลุ่มแทน
แก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. เปิดรายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะไอคอน “i” ถัดจากรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
 3. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณ
  • เพิ่มหรือลบผู้รับจากรายชื่อโดยแตะแก้ไขรายชื่อ...
การลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะปุ่มรายชื่อบรอดแคสต์ที่ด้านบนของหน้าจอแชท
 2. ปัดไปด้านซ้ายของรายชื่อบรอดแคสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะลบ
หรือแตะแก้ไข แล้วแตะไอคอน "" ถัดจากรายชื่อที่ต้องการลบ > ลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่