Používanie zoznamov rozosielania

Android
iPhone
Funkcia zoznamu rozosielania vám umožňuje poslať správu niekoľkým kontaktom naraz. Zoznamy rozosielania sú uložené zoznamy príjemcov správ, ktorým môžete opakovane posielať rozosielané správy bez toho, aby ste ich museli zakaždým vyberať.
Vytvorenie zoznamu rozosielania
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Klepnite na Zoznam rozosielania v hornej časti obrazovky Chaty.
 3. Klepnite na Nový zoznam v dolnej časti obrazovky Zoznamy rozosielania.
 4. Vyhľadajte alebo vyberte kontakty, ktoré chcete pridať.
 5. Klepnite na Vytvoriť.
Takto vytvoríte nový zoznam rozosielania. Ak pošlete správu do zoznamu rozosielania, pošle sa všetkým tým príjemcom v zozname, ktorí majú vaše telefónne číslo uložené vo svojom telefóne. Príjemcovia dostanú správu ako bežnú správu. Keď na ňu odpovedia, ich správa sa zobrazí ako bežná správa na vašej obrazovke Chaty. Ich odpoveď sa nepošle iným príjemcom vo vašom zozname rozosielania.
Poznámka: Vaše rozosielané správy budú doručené iba kontaktom, ktoré si vaše číslo uložili do adresára svojho telefónu. Ak váš kontakt nedostáva vaše rozosielané správy, overte, či si uložil vaše číslo do svojho adresára. Zoznamy rozosielania umožňujú jednej osobe súčasne komunikovať s viacerými. Ak chcete, aby príjemcovia vašej správy mohli medzi sebou navzájom komunikovať v skupine, vytvorte radšej skupinový chat.
Úprava zoznamu rozosielania
 1. Otvorte Zoznamy rozosielania.
 2. Klepnite na ikonu i vedľa zoznamu, ktorý chcete upraviť.
 3. Na obrazovke Informácie o zozname môžete:
  • zmeniť názov zoznamu rozosielania,
  • pridať alebo odobrať príjemcov zo zoznamu klepnutím na Upraviť zoznam....
Odstránenie zoznamu rozosielania
 1. Klepnite na tlačidlo Zoznam rozosielania v hornej časti obrazovky Chaty.
 2. Potiahnite prstom doľava cez zoznam rozosielania, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť.
Prípadne klepnite na Upraviť, potom na ikonu vedľa zoznamu, ktorý chcete odstrániť, a napokon na Odstrániť.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie