Blokovanie a nahlasovanie kontaktov

Android
iPhone
KaiOS
Blokovaním môžete zastaviť prijímanie správ, hovorov a aktualizácií statusov od určitých kontaktov. Ak si myslíte, že tieto osoby odosielajú problematický obsah alebo spam, môžete ich aj nahlásiť.
Ak sa domnievate, že vy alebo ktokoľvek iný je v bezprostrednom ohrození, kontaktujte miestnu tiesňovú službu.
Ako zablokovať kontakt
 1. V aplikácii WhatsApp otvorte Nastavenia > Účet > Súkromie > Blokované kontakty > Pridať nový...
 2. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete blokovať, a klepnite naň.
Prípadne môžete kontakt zablokovať aj takto:
 • Otvorte chat s daným kontaktom, klepnite na jeho meno > Blokovať kontakt > Blokovať alebo Nahlásiť kontakt > Nahlásiť a zablokovať. Týmto nahlásite a zablokujete číslo.
 • Potiahnite prstom doľava cez chat s kontaktom na karte Chaty a potom klepnite na Viac > Informácie o kontakte > Blokovať kontakt > Blokovať alebo Nahlásiť kontakt> Nahlásiť a zablokovať, čím číslo nahlásite a zablokujete.
Ako zablokovať neznáme telefónne číslo
Ak chcete zablokovať neznáme telefónne číslo, máte niekoľko možností:
 • Ak vás toto telefónne číslo kontaktuje prvýkrát, stačí otvoriť chat a klepnúť na Blokovať > Blokovať.
 • Otvorte chat s neznámym telefónnym číslom a klepnite na telefónne číslo > Blokovať kontakt > Blokovať alebo Nahlásiť kontakt > Nahlásiť a zablokovať, čím číslo nahlásite a zablokujete.
Upozornenie:
 • Blokované kontakty vám viac nebudú môcť volať ani posielať správy.
 • Blokovaným kontaktom sa už nebudú zobrazovať informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, aktualizácie statusu a zmeny vašej profilovej fotky.
 • Blokovaním kontaktu sa daný kontakt automaticky neodstráni zo zoznamu kontaktov vášho telefónu ani sa neodstráni vaše číslo z telefónu blokovaného kontaktu. Ak chcete kontakt odstrániť, musíte ho odstrániť z adresára vo svojom telefóne.
 • Ak vás zaujíma, či blokovaný kontakt zistí, že ste ho zablokovali, prečítajte si tento článok.
Ako odblokovať kontakt
 1. Klepnite na Nastavenia > Účet > Súkromie > Blokované kontakty.
 2. Potiahnite prstom doľava cez meno kontaktu.
  • Prípadne klepnite na položku Upraviť a potom na červenú ikonu so znamienkom mínus.
 3. Klepnite na Odblokovať.
Prípadne môžete kontakt odblokovať aj takto:
 • Otvorte chat s daným kontaktom a klepnite na meno kontaktu > Odblokovať kontakt.
 • Potiahnite prstom doľava cez chat s kontaktom na karte Chaty a potom klepnite na Viac > Informácie o kontakte > Odblokovať kontakt.
Upozornenie: Po odblokovaní kontaktu vám nebudú spätne doručené žiadne správy, hovory ani aktualizácie statusu, ktoré vám daný kontakt poslal, kým bol zablokovaný.
Ako nahlásiť kontakt
 1. Otvorte chat s používateľom, ktorého chcete nahlásiť.
 2. Klepnite na meno kontaktu a potom na Nahlásiť kontakt.
 3. Klepnite na Nahlásiť a zablokovať.
Upozornenie: Službe WhatsApp bude odoslaných päť najnovších správ, ktoré vám poslal nahlásený používateľ alebo skupina. Používateľ ani skupina o tom nebudú informovaní. Službe WhatsApp sa tiež odošle ID nahlásenej skupiny alebo nahláseného používateľa, informácie o čase, kedy bola správa odoslaná, a o type odoslanej správy (obrázok, video, text atď.).
Účet môžete nahlásiť aj dlhým stlačením konkrétnej správy.
 1. Podržaním prsta na príslušnej správe otvorte kontextovú ponuku a v nej vyberte Nahlásiť.
 2. Pred odoslaním sa zobrazí hlásenie s potvrdením. Zablokovať a nahlásiť môžete aj používateľa.
Ako nahlásiť fotku alebo video na jedno pozretie
 1. Otvorte fotku alebo video na jedno pozretie.
 2. Klepnite v spodnom rohu na ikonu Viac
  .
 3. Klepnite na Nahlásiť kontakt.
Viac informácií o fotkách a videách na jedno pozretie nájdete v tomto článku.
Pomocné zdroje:
Zablokovanie a nahlásenie kontaktov: Android | KaiOS
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie