วิธีส่งไฟล์สื่อ รายชื่อติดต่อ หรือตำแหน่ง

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
วิธีแชร์ไฟล์สื่อ เอกสาร ตำแหน่ง หรือรายชื่อติดต่อ
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. หากต้องการถ่ายหรือแนบรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ
  camera
  หากต้องการแนบสื่ออื่น แตะ
  attach
  จากนั้นแตะ:
  • เอกสาร เพื่อเลือกเอกสารได้ขนาดสูงสุด 2 GB จากโทรศัพท์ของคุณ
  • กล้อง เพื่อถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอใหม่ด้วยกล้องของคุณ
  • แกลเลอรี เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่จากโทรศัพท์ของคุณ แตะค้างไว้เพื่อเลือกรูปภาพได้สูงสุด 100 รูป
  • เสียง เพื่อส่งไฟล์เสียงที่มีอยู่จากโทรศัพท์
  • ตำแหน่ง เพื่อส่งตำแหน่งหรือสถานที่ใกล้เคียง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ในบทความนี้
  • รายชื่อติดต่อ เพื่อส่งข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ผ่าน WhatsApp
  • โพลล์ เพื่อสร้างและแนบโพลล์
 3. แตะไอคอนส่งเมื่อได้รับข้อความแจ้ง
หมายเหตุ:
 • หากต้องการปรับคุณภาพของรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบ ให้แตะ
  hd media
  > คุณภาพมาตรฐานหรือคุณภาพระดับ HD ก่อนแตะที่
  send
 • คุณภาพของสื่อที่อัปโหลดไปยัง WhatsApp อาจต่ำกว่าเวอร์ชันต้นฉบับเนื่องจากไฟล์สื่อมักถูกบีบอัดขณะแชร์ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหารูปโปรไฟล์คุณภาพต่ำ เราขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีความสูงและความกว้างอย่างน้อย 192 พิกเซล
 • หากต้องการแชร์ลิงก์ ให้คัดลอกลิงก์ที่ต้องการแชร์แล้ววางลงในแชท
 • สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วิดีโอเริ่มต้นต้องมีขนาดไม่เกิน 100 MB ที่ความละเอียด 720p
 • สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ วิดีโอเริ่มต้นต้องมีขนาดไม่เกิน 64 MB ที่ความละเอียด 480p
 • วิดีโอสถานะมีระยะเวลาได้สูงสุด 30 วินาที
 • สำหรับเอกสาร ขนาดไฟล์ใหญ่ที่สุดที่อนุญาตคือ 2 GB
วิธีส่งต่อไฟล์สื่อ เอกสาร ตำแหน่ง หรือรายชื่อติดต่อ
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะประเภทข้อความที่ต้องการส่งต่อค้างไว้ คุณสามารถเลือกได้หลายข้อความ
 3. แตะ
  forward
 4. เลือกแชทที่ต้องการส่งต่อข้อความ
 5. แตะ
  send
เมื่อส่งต่อไฟล์สื่อ เอกสาร ตำแหน่ง หรือรายชื่อติดต่อ คุณไม่ต้องอัปโหลดอีกครั้ง ข้อความส่งต่อใดๆ ที่ไม่ได้ส่งโดยคุณตั้งแต่แรกจะแสดงด้วยป้าย "ข้อความส่งต่อ"
วิธีบันทึกไฟล์สื่อ
เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์สื่อ จะมีการบันทึกลงในแกลเลอรีของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกการเห็นสื่อจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อกลุ่มเพื่อดูข้อมูลรายชื่อติดต่อหรือข้อมูลกลุ่ม
 3. แตะการเห็นสื่อแล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ค่าเริ่มต้น: ระบบจะบันทึกสื่อที่ได้รับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าโดยแตะ
   more options
   > การตั้งค่า > แชท
  • ใช่: ระบบจะบันทึกสื่อทั้งหมดที่ได้รับจากแชท
  • ไม่: ระบบจะไม่บันทึกสื่อทั้งหมดที่ได้รับจากแชท
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่