Odosielanie médií, kontaktov alebo polohy

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac

Posielanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
Ak chcete posielať médiá, dokumenty, odkazy, informácie o polohe alebo kontakty, najskôr musíte aplikácii udeliť povolenie na prístup ku kontaktom, fotkám, kamere alebo lokalizačným službám vášho iPhonu v ponuke Nastavenia > Súkromie vášho iPhonu.
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Ak chcete rýchlo urobiť alebo pripojiť fotku alebo video, klepnite na
  camera
  . V inom prípade klepnite na
  attach
  a potom na:
  • Kamera na nasnímanie novej fotky alebo videa kamerou.
  • Knižnica fotiek a videí, ak si chcete vybrať fotku alebo video zo svojho iPhonu. Ak chcete pridať ďalšie fotky alebo videá, klepnite na
   add item
   . Vyberte ďalšie fotky alebo videá a potom klepnite na Hotovo.
  • Dokument, ak chcete vybrať dokument až do 2 GB v iCloude alebo inej aplikácii, ako sú napríklad Disk Google alebo Dropbox.
  • Poloha, ak chcete poslať svoju polohu alebo polohu miesta nablízku. V tomto článku si môžete prečítať viac o zdieľaní polohy svojho zariadenia.
  • Kontakt, ak chcete poslať informácie o kontakte. Predvolene sa pošlú všetky detaily vybratého kontaktu, ktoré sú uložené v adresári telefónu. Klepnutím na položky na obrazovke Zdieľanie kontaktov môžete zrušiť výber informácií, ktoré nechcete poslať.
 3. K fotkám a videám môžete pridať aj titulky. Môžete prepínať medzi fotkami a pridať titulky k jednotlivým snímkam.
 4. Klepnite na ikonu
  send
  .
Poznámka:
 • Ak chcete upraviť kvalitu priloženej fotky alebo videa, pred klepnutím na ikonu
  send
  klepnite na ikonu
  hd media
  > Štandardná kvalita alebo HD kvalita. (Možnosť odosielania HD videí nemusí byť v súčasnosti dostupná vo všetkých krajinách.)
 • Kvalita médií nahraných do aplikácie WhatsApp môže byť nižšia ako pôvodná verzia, pretože súbory médií sa pri zdieľaní zvyčajne skomprimujú. S cieľom vyhnúť sa nízkej kvalite profilových obrázkov odporúčame použiť obrázok s výškou a šírkou aspoň 192 pixelov.
 • Ak chcete zdieľať odkaz, skopírujte odkaz, ktorý chcete zdieľať, a vložte ho do chatu.
Preposielanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Podržte prst na type správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na Preposlať. Môžete vybrať aj viacero správ.
 3. Klepnite na ikonu
  forward
  .
 4. Vyberte chat, do ktorého chcete preposlať správu, a potom klepnite na Preposlať.
Pri preposielaní médií, dokumentov, informácií o polohe a kontaktov nie je potrebné znova nahrávať tieto položky. Preposlané správy, ktoré ste neposlali pôvodne vy, budú označené ako Preposlané.
Ukladanie médií
 1. Klepnutím na meno kontaktu alebo názov skupiny otvoríte obrazovku s kontaktnými informáciami alebo informáciami o skupine.
 2. Zmeňte nastavenie Uložiť do albumu Fotky na jednu z možností nižšie:
 • Predvolené (vypnuté): Prijaté médiá sa budú alebo nebudú ukladať v závislosti od vašich nastavení. Svoje nastavenia skontrolujte klepnutím na Nastavenia > Chaty > Uložiť do albumu Fotky.
 • Vždy: Všetky médiá prijaté v chate sa uložia.
 • Nikdy: Žiadne médiá prijaté v chate sa neuložia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie