Posielanie médií

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Zdieľanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu Pripojiť
  . Potom klepnite na niektorú z nasledujúcich možností:
  • Dokument, ak chcete vybrať dokument uložený vo svojom telefóne.
  • Fotoaparát, ak chcete spraviť fotku so svojím fotoaparátom.
  • Galéria na výber existujúcej fotky alebo videa v telefóne. Podržaním prsta môžete vybrať viacero snímok.
  • Zvuk, ak chcete odoslať existujúci zvukový súbor zo svojho telefónu.
  • Poloha, ak chcete poslať svoju polohu alebo polohu miesta nablízku.
  • Kontakt, ak chcete cez WhatsApp poslať informácie o kontakte z adresára svojho telefónu.
 3. K fotkám a videám môžete pridať aj titulky. Potiahnutím prstom môžete listovať medzi fotkami a pridať titulky k jednotlivým snímkam.
 4. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Poznámka: Maximálna povolená veľkosť dokumentu je 2 GB. Ak chcete odoslať dokument z aplikácie WhatsApp, musíte ho mať uložený vo svojom telefóne. WhatsApp sa takisto zobrazí ako možnosť v ponuke zdieľania v aplikáciách na prácu s dokumentmi. Stiahnuté dokumenty sa automaticky uložia do priečinka dokumentov aplikácie WhatsApp (WhatsApp/Media/WhatsApp Documents). Tento priečinok môžete otvoriť v aplikácii na správu súborov.
Posielanie médii vo vysokej kvalite
 1. Klepnite v aplikácii WhatsApp na Ďalšie možnosti > Nastavenia.
 2. Klepnite na Úložisko a dáta> Kvalita nahratých médií > Kvalita nahratých fotiek.
 3. Klepnite na Automaticky (odporúča sa), Najvyššia kvalita alebo Šetrenie dát.
 4. Poznámka: Médiá s vysokým rozlíšením spotrebujú väčšie množstvo dát.
Preposielanie médií, dokumentov, polohy a kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Podržte prst na type správy, ktorú chcete preposlať. Môžete vybrať aj viacero správ.
 3. Klepnite na ikonu Preposlať
  .
 4. Vyberte chat, do ktorého chcete preposlať správu.
 5. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Pri preposielaní médií, dokumentov, informácií o polohe a kontaktov nie je potrebné znova nahrávať tieto položky. Preposlané správy, ktoré ste neposlali pôvodne vy, budú označené ako Preposlané.
Poznámka: Titulky sa spolu s médiami neprepošlú. Nebudete môcť preposielať správy do zoznamov rozosielania.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie