Jak odesílat média, kontakty či polohu

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac

Odesílání médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
Chcete-li odesílat média, dokumenty, odkazy, polohu nebo kontakty, přejděte do Nastavení telefonu > Soukromí a povolte aplikaci přístup ke Kontaktům, Fotografiím, Fotoaparátu nebo Polohovým službám.
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Chcete-li rychle pořídit nebo připojit fotku nebo video, klepněte na ikonu 
  camera
  . Chcete-li připojit další média, klepněte na ikonu 
  attach
  a poté na:
  • Fotoaparát, chcete-li pořídit novou fotografii či video pomocí svého fotoaparátu.
  • Fotografie, chcete-li vybrat fotografii nebo video ze svého telefonu. Chcete-li přidat další fotografie nebo videa, klepněte vedle textového pole na  ikonu 
   add item
   . Klepnutím vyberte další fotografie nebo videa a poté klepněte na Další.
  • Dokument, chcete-li vybrat dokument o velikosti maximálně 2 GB z iCloudu nebo z jiných aplikací, jako je Disk Google, Dropbox apod.
  • Poloha, chcete-li odeslat svou polohu nebo polohu místa v okolí. Další informace o sdílení polohy zařízení najdete v tomto článku.
  • Kontakt, chcete-li odeslat údaje o některém ze svých kontaktů. Ve výchozím nastavení budou sdíleny všechny informace, které máte u daného kontaktu v adresáři telefonu uložené. Klepněte na Další. Na obrazovce Sdílet kontakty pak klepnutím můžete odebrat informace, které si sdílet nepřejete.
 3. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na ikonu 
  send
  nebo na Odeslat.
Upozornění:
 • Chcete-li upravit kvalitu připojené fotografie nebo videa, klepněte na ikonu 
  hd media
  > Standardní kvalita nebo HD kvalita a potom na ikonu 
  send
  .
 • Kvalita médií nahrávaných na WhatsApp může být horší než u originálu, protože soubory médií jsou při sdílení obvykle zkomprimovány. Chcete-li zabránit nízké kvalitě profilových obrázků, doporučujeme použít obrázek o výšce a šířce nejméně 192 pixelů.
 • Chcete-li sdílet odkaz, zkopírujte ho a vložte ho do chatu.
 • Uživatelé s rychlejším internetovým připojením mají nastaven výchozí limit velikosti videa na 100 MB a rozlišení na 720p.
 • Uživatelé s pomalejším internetovým připojením mají nastaven výchozí limit velikosti videa na 64 MB a rozlišení na 480p.
 • Stavová videa mají maximální délku 30 sekund.
 • Maximální povolená velikost souboru v případě dokumentu je 2 GB.
Přeposílání médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na příslušnou zprávu, kterou se chystáte přeposlat, a přidržte ji. Potom klepněte na Přeposlat. Můžete označit i několik zpráv najednou.
 3. Klepněte na ikonu 
  forward
  .
 4. Klepněte na chat, do kterého zprávu chcete přeposlat, a poté klepněte na Přeposlat.
Přeposíláte-li média, dokumenty, polohy či kontakty, není třeba je znovu nahrávat. Přeposlané zprávy, které jste původně neodeslali vy sami, se budou příjemcům zobrazovat s označením „Přeposláno“.
Sdílení zvukových poznámek
Hlasové zprávy a zvukové poznámky můžete ukládat pouze v aplikaci WhatsApp. Pokud potřebujete zvukovou poznámku uložit, můžete ji sami sobě poslat e-mailem.
 1. Klepněte na hlasovou zprávu nebo zvukovou poznámku > Přeposlat.
 2. Klepněte na ikonu 
  forward
  a zvolte e-mail.
Chcete-li odeslat všechny zvukové poznámky nebo hlasové zprávy v určité skupině nebo chatu e-mailem:
 1. Otevřete příslušnou skupinu nebo chat.
 2. Klepněte na název skupiny nebo jméno kontaktu.
 3. Klepněte na Exportovat chat > Připojit média.
 4. V seznamu možností sdílení vyberte e-mailovou aplikaci.
Upozornění: Chcete-li si hlasové zprávy přehrát mimo aplikaci WhatsApp, je nutné použít přehrávač médií, který podporuje soubory ve formátu .opus.
Ukládání médií
 1. Klepnutím na jméno kontaktu nebo název skupiny zobrazíte Informace o kontaktu nebo Informace o skupině.
 2. Změňte nastavení položky Uložit do galerie fotoaparátu na některou z následujících možností:
  • Výchozí (vypnuto): V závislosti na zvoleném nastavení příchozí média budou nebo nebudou ukládána. Nastavení zkontrolujete klepnutím na Nastavení > Chaty > Uložit do galerie fotoaparátu.
  • Vždy: Veškerá příchozí média z chatů budou ukládána.
  • Nikdy: Nebudou ukládána žádná příchozí média z chatů.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne