Jak odesílat média, kontakty či polohu

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows

Odesílání médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
Chcete-li odesílat média, dokumenty, odkazy, polohu nebo kontakty, přejděte do Nastavení telefonu > Soukromí a povolte aplikaci přístup ke Kontaktům, Fotografiím, Fotoaparátu nebo Polohovým službám.
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Chcete-li rychle pořídit nebo připojit fotografii nebo video, klepněte na ikonu
  . Případně klepněte na ikonu
  a potom na:
  • Fotoaparát, chcete-li pořídit novou fotografii či video pomocí svého fotoaparátu.
  • Knihovna fotografií a videí, chcete-li vybrat fotografii nebo video ze svého telefonu. Chcete-li přidat další fotografie nebo videa, klepněte na ikonu
   . Vyberte další fotografie nebo videa a potom klepněte na Hotovo.
  • Dokument, chcete-li vybrat dokument o velikosti maximálně 2 GB z iCloudu nebo z jiných aplikací, jako je Disk Google, Dropbox apod.
  • Poloha, chcete-li odeslat svou polohu nebo polohu místa v okolí. Další informace o sdílení polohy zařízení najdete v tomto článku.
  • Kontakt, chcete-li odeslat údaje o některém ze svých kontaktů. Ve výchozím nastavení budou sdíleny všechny informace, které máte u daného kontaktu v adresáři telefonu uložené. Na obrazovce Sdílet kontakty pak klepnutím můžete odebrat informace, které si sdílet nepřejete.
 3. K fotografiím a videím je také možné přidávat popisky. Zvolené fotografie můžete posouvat doprava či doleva a ke každé z nich tak postupně přidat popisek.
 4. Klepněte na ikonu
  .
Upozornění: Chcete-li upravit kvalitu připojené fotografie nebo videa, klepněte na ikonu
> Standardní kvalita nebo HD kvalita > Hotovo a potom na ikonu
. (Možnost odesílat videa v HD kvalitě nemusí být momentálně ve všech zemích k dispozici.)
Přeposílání médií, dokumentů, polohy nebo kontaktů
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na příslušnou zprávu, kterou se chystáte přeposlat, a přidržte ji. Potom klepněte na Přeposlat. Můžete označit i několik zpráv najednou.
 3. Klepněte na ikonu
  .
 4. Zvolte chat, do kterého zprávu chcete přeposlat, a následně klepněte na Přeposlat.
Přeposíláte-li média, dokumenty, polohy či kontakty, není třeba je znovu nahrávat. Přeposlané zprávy, které jste původně neodeslali vy sami, se budou příjemcům zobrazovat s označením „Přeposláno“.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne