วิธีส่งไฟล์สื่อ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
วิธีส่งรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร สติกเกอร์ หรือรายชื่อติดต่อ
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. คลิกแนบ
  หรือ
  จากนั้นคลิก:
  • รูปภาพและวิดีโอ
   เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอได้สูงสุด 30 รายการในแต่ละครั้ง และสามารถเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละไฟล์ได้ หรือคุณสามารถลากและวางรูปภาพหรือวิดีโอได้โดยตรงในช่องข้อความ ขนาดสูงสุดของวิดีโอแต่ละรายการที่คุณส่งได้คือ 16 MB
  • กล้อง
   เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องของคอมพิวเตอร์
  • เอกสาร
   เพื่อเลือกเอกสารจากคอมพิวเตอร์ หรือคุณสามารถลากและวางเอกสารไปยังช่องข้อความได้โดยตรง ขนาดเอกสารสูงสุดที่อนุญาตคือ 2 GB
  • รายชื่อติดต่อ
   เพื่อส่งข้อมูลของผู้ติดต่อที่บันทึกอยู่ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ผ่าน WhatsApp
 3. คลิกส่ง
  หรือ
วิธีส่งข้อความเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. คลิกไมโครโฟน
  หรือ
  และเริ่มพูดใส่ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิก
  เพื่อส่งข้อความเสียง
หมายเหตุ: ระหว่างการบันทึกข้อความเสียง คุณสามารถคลิกหยุดชั่วคราว
เพื่อหยุดการบันทึกไว้ชั่วคราวได้ และคลิกไมโครโฟน
หรือ
เพื่อบันทึกต่อ หากต้องการยกเลิกหรือลบการบันทึก ให้คลิก
วิธีบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์
 1. คลิกที่รูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการบันทึก
 2. คลิกดาวน์โหลด
  หรือ
  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้คลิกบันทึก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีส่งสื่อ: Android | iPhone | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่