Používanie funkcie spustenia chatu kliknutím

Funkcia spustenia chatu kliknutím vo WhatsApp umožňuje začať chat bez toho, aby ste si museli uložiť kontaktované telefónne číslo do adresára telefónu. Pokiaľ poznáte telefónne číslo osoby, ktorú chcete kontaktovať, a táto osoba má aktívny účet WhatsApp, môžete vytvoriť odkaz, cez ktorý s ňou môžete chatovať. Keď kliknete na takýto odkaz, automaticky sa otvorí chat s touto osobou. Funkcia spustenia chatu kliknutím funguje v mobilnej aplikácii, ako aj aplikácii WhatsApp Web.
Vytvorenie vlastného odkazu
Použite adresu v tvare: https://wa.me/<number>, pričom <number> je celé telefónne číslo v medzinárodnom formáte. Pri pridávaní telefónneho čísla v medzinárodnom formáte vynechajte nuly, zátvorky a pomlčky.
Napríklad:
Správny formát: https://wa.me/1XXXXXXXXXX
Nesprávny formát: https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX
Vytvorenie vlastného odkazu s vopred vyplneným textom správy
Vopred vyplnený text správy sa zobrazí v textovom poli chatu. Použite adresu v tvare: https://wa.me/TelefónneČísloWhatsApp/?text=TextSKódovanímURL, pričom TelefónneČísloWhatsApp je celé telefónne číslo v medzinárodnom formáte a TextSKódovanímURL je vopred vyplnený text správy s kódovaním URL.
Príklad: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=M%C3%A1m+z%C3%A1ujem+o+auto%2C+ktor%C3%A9+m%C3%A1te+na+predaj („Mám záujem o auto, ktoré máte na predaj“)
Ak chcete vytvoriť odkaz len s vopred vyplneným textom správy, použite tento formát: https://wa.me/?text=TextSKódovanímURL
Príklad: https://wa.me/?text=M%C3%A1m+z%C3%A1ujem+o+auto%2C+ktor%C3%A9+m%C3%A1te+na+predaj
Keď kliknete na takýto odkaz, zobrazí sa zoznam kontaktov, ktorým môžete odoslať správu.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie