Jak zmienić dzwonek WhatsApp?

iPhone
W przypadku iPhone’a nie ma możliwości wybrania innego dzwonka niż te dostępne w WhatsApp. Dzwonek można zmienić przy zamkniętej aplikacji, wybierając Ustawienia WhatsApp > Powiadomienia. W tym menu można wybrać różne dzwonki do wiadomości, wiadomości grupowych i połączeń WhatsApp.
W systemie iOS 12 oraz w ramach integracji obsługi połączeń z aplikacji zewnętrznych dzwonek użyty do połączeń głosowych WhatsApp jest taki sam, jak przypisany konkretnemu kontaktowi w aplikacji Kontakty telefonu.
Aby ustawić niestandardowy dzwonek do połączeń głosowych WhatsApp w systemie iOS 12:
  1. Przejdź do aplikacji Kontakty iPhone'a.
  2. Stuknij kontakt, dla którego chcesz wybrać niestandardowy dzwonek.
  3. Stuknij Edycja w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Wybierz dzwonek.
  5. Uruchom ponownie iPhone’a.
Uwaga:
  • Niestandardowe dźwięki powiadomień o wiadomościach można ustawić w Ustawieniach WhatsApp > Powiadomienia.
  • Połączenia grupowe używają domyślnego dzwonka. Nie można go zmienić.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie