Maelezo ya jalada la mwenye anwani hayaonekani

Mipangilio ya faragha inakuruhusu kuficha maelezo yako ya mara ya mwisho kuonwa na kuwa mtandaoni, picha ya jalada, kuhusu, hali au taarifa za kusomwa. Huenda usiweze kuona maelezo ya mtu mwingine kwa sababu ya jinsi alivyoweka mipangilio yake ya faragha.
Ikiwa huoni maelezo ya mtu mwingine ya mara ya mwisho kuonwa na kuwa mtandaoni, picha ya jalada, kuhusu, hali au taarifa za kusomwa, inaweza kuwa ni kwa sababu mojawapo kati ya zifuatazo:
  • Kuna hitilafu ya mtandao kwa muda mfupi.
  • Wewe au mtumiaji huyo mwingine mmebadili mipangilio ya faragha ya mwisho kuonwa na kuwa mtandaoni au picha ya jalada.
  • Wewe na mtumiaji mwenzako mnahitaji kusawazisha anwani zenu.
  • Mtumiaji huyo amekuzuia.
Je, hii ilikusaidia?
Ndiyo
La