Nezobrazujú sa profilové informácie kontaktu

V nastaveniach súkromia môžete skryť svoju profilovú fotku, informácie, status, potvrdenie o prečítaní, informáciu o tom, kedy ste boli naposledy online a aký je váš stav Online. Je preto možné, že sa vám informácie nezobrazujú práve pre tieto nastavenia súkromia daného kontaktu.
Ak sa vám pri kontakte nezobrazuje jeho profilová fotka, informácie, status, potvrdenie o prečítaní, informácia o tom, kedy bol daný kontakt naposledy online alebo aký je jeho stav Online, dôvod môže byť niektorý z nasledujúcich:
  • Vyskytol sa dočasný problém so sieťou.
  • Vy alebo používateľ ste zmenili nastavenia súkromia pre informáciu o tom, kedy ste boli naposledy online, váš stav Online alebo pre profilovú fotku.
  • Vy aj používateľ si musíte znova synchronizovať kontakty.
  • Kontakt vás zablokoval.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie