Nu se afișează informațiile de profil ale unui contact

Setările de confidențialitate vă permit să vă ascundeți ultima accesare și starea conectat/ă, poza de profil, rubrica Info, starea sau confirmările de citire. În funcție de setările de confidențialitate ale altor persoane, este posibil să nu le vedeți informațiile.
Dacă nu puteți vedea ultima accesare și starea conectat/ă, poza de profil, rubrica Info, starea sau confirmările de citire ale altei persoane, cauza poate fi una dintre situațiile de mai jos:
  • a apărut o problemă temporară de conexiune;
  • dumneavoastră sau celălalt utilizator v-ați modificat setările de confidențialitate privind ultima accesare și starea conectat/ă sau poza de profil;
  • atât dumneavoastră, cât și utilizatorul respectiv trebuie să vă resincronizați contactele;
  • contactul respectiv v-a blocat.
Ţi-am răspuns la întrebare?
Da
Nu