לא ניתן לראות פרטי פרופיל של איש קשר

הגדרות הפרטיות מאפשרות לכם להסתיר את תמונת הפרופיל, מתי נראיתם לאחרונה, פרטי האודות, הסטטוס ואישורי קריאה. ייתכן שלא תוכלו לראות פרטים של אנשים אחרים בגלל האופן שבו הם הגדירו את הפרטיות שלהם.
אם אינכם רואים את תמונת הפרופיל, נראה/תה לאחרונה, אודות, סטטוס ואישורי קריאה של איש קשר, ייתכן שהסיבה לכך היא אחת מאלה:
  • קיימת בעיית רשת זמנית.
  • הגדרות הפרטיות של הפיצ'ר 'נראה/תה לאחרונה' או של תמונת הפרופיל השתנו על ידכם או על ידי איש הקשר.
  • אתם ואיש הקשר צריכים לסנכרן מחדש את רשימת אנשי הקשר.
  • איש הקשר חסם אתכם.
האם זה עזר?
כן
לא