WhatsApp a wybory

Jako prywatna usługa wymiany wiadomości, która ułatwia ludziom swobodne porozumiewanie się, uznajemy działania demokratycznych instytucji chroniących prawo do wymiany informacji. Jesteśmy zdeterminowani, aby zwalczać nadużycia, a przy tym chronić prywatność użytkowników, dlatego mamy specjalny zespół ds. zapobiegania nadużyciom skupiony szczególnie następujących trzech frontach:
  1. Zachowanie prywatnego charakteru WhatsAppa
  2. Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu WhatsAppa w sposób zorganizowany
  3. Umożliwianie użytkownikom przeciwdziałania dezinformacji
WhatsApp działa inaczej niż publiczne media społecznościowe, dlatego opracowaliśmy nasze podejście, mając na uwadze świadczenie usługi prywatnych wiadomości. Przykładowo nasza usługa nie została pomyślana jako platforma do pozyskiwania odbiorców, nie używa algorytmów do porządkowania kolejności wiadomości otrzymywanych przez użytkowników i nie ma wbudowanej wyszukiwarki ani innych funkcji do znajdywania niepowiązanych osób lub grup. WhatsApp z reguły służy do komunikowania się ze znajomymi – aby nawiązać kontakt, potrzebny jest numer telefonu danej osoby. Większość wiadomości wysyłanych przez WhatsAppa to wiadomości osobiste w czatach indywidualnych.
Zachowanie prywatnego charakteru naszej usługi
Pełne szyfrowanie: WhatsApp domyślnie używa pełnego szyfrowania, aby chronić konwersacje użytkowników przed hakerami, przestępcami i innymi cyberzagrożeniami. Oznacza to, że nikt, nawet WhatsApp, nie może przeczytać ani odsłuchać Twoich wiadomości. Eksperci ds. wyborów stwierdzili, że silne zabezpieczenia są kluczowe dla ochrony wiadomości użytkowników, w tym przemów politycznych i dyskusji kandydatów oraz ich kampanii wyborczych.
Ograniczenia przekazywania: Ustaliliśmy limit przekazywania wiadomości do maksymalnie pięciu czatów naraz, co czyni z WhatsAppa jedną z nielicznych firm technologicznych, która celowo ogranicza udostępnianie. Zmniejszyło to liczbę wiadomości przekazywanych w WhatsAppie o ponad 25%.
Dodatkowe ograniczenia dla wiralowych wiadomości: Ustaliliśmy dodatkowe limity dla wiadomości, które były przekazywane wielokrotnie. Takie wiadomości są oznaczone podwójną strzałką
, aby wskazać, że nie pochodzą one od bliskiego kontaktu użytkownika i można je przekazać tylko do jednego czatu naraz. Ta zmiana zmniejszyła liczbę tego rodzaju wiadomości o około 70%.
Zapobieganie naruszeniom o charakterze zorganizowanym
Blokowanie masowego wysyłania wiadomości: WhatsApp ma najlepszą w swojej klasie technologię wykrywania spamu, która działa nieustannie, wyszukując konta zaangażowane w nietypową aktywność w celu rozsyłania spamu lub dezinformacji. Opublikowaliśmy biuletyn, który szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób WhatsApp zwalcza takie nadużycia. Co miesiąc blokujemy ponad 8 mln kont, z czego 75% bez wcześniejszego zgłoszenia od użytkownika, co oznacza, że nasze zautomatyzowane systemy blokują nadużycia, zanim użytkownicy mają okazję je zgłosić.
Zapobieganie nadużyciom w grupach: Opracowaliśmy ustawienie prywatności, które pozwala użytkownikom zdecydować, kto może dodać ich do grup: wszyscy, tylko ich kontakty czy tylko wybrane kontakty za zgodą użytkownika. Ta zmiana zapobiega dodawaniu osób bez ich zgody do grup, które mogą służyć do rozsyłania treści na masową skalę, a także pozwala użytkownikom decydować. Wykorzystujemy uczenie maszynowe, aby powstrzymywać konta, które próbują tworzyć grupy do masowego wysyłania wiadomości.
Informowanie partii politycznych: WhatsApp informuje partie polityczne przed ważnymi wyborami, że wysyłanie wiadomości do użytkowników WhatsAppa bez ich zgody może skutkować zablokowaniem konta. Opublikowaliśmy dokument dotyczący naszego podejścia do bezpieczeństwa oraz korzystania z WhatsAppa w sposób odpowiedzialny.
Umożliwianie użytkownikom przeciwdziałania dezinformacji
Etykiety przekazanych wiadomości: WhatsApp dodaje etykiety do przekazanych wiadomościom oraz do takich, które były przekazane wielokrotnie. Informują one użytkowników, że otrzymana wiadomość nie została utworzona przez osobę, która ją wysłała, i może stanowić potencjalne źródło dezinformacji.
Blokowanie i zgłaszanie: Inaczej niż w przypadku tradycyjnych wiadomości SMS, użytkownicy mogą łatwo zablokować dane konto i zgłosić je do WhatsAppa, jeśli wysyłane przez nie wiadomości są kontrowersyjne. Chociaż znaczącą większość kont popełniających nadużycia udaje nam się blokować dzięki automatycznemu wykrywaniu, zgłoszenia pomagają nam potwierdzić, że konto angażuje się w wysyłanie masowych wiadomości lub inne zorganizowane nadużycia, oraz przeprowadzić dochodzenie w celu zapobieżenia szkodom. Niedawno wprowadziliśmy dodatkowe funkcje prywatności dla użytkowników, w tym możliwość cichego opuszczenia grupy WhatsApp bez powiadamiania innych jej uczestników.
Wyszukiwanie w sieci: WhatsApp pozwala w prosty sposób sprawdzać wielokrotnie przekazane wiadomości – użytkownicy mogą znaleźć w sieci wiadomości lub inne źródła informacji na temat otrzymanej zawartości. Wystarczy kliknąć ikonę lupy, aby przesłać wiadomość do wyszukiwarki w ich przeglądarce.
Wsparcie organizacji sprawdzających fakty: Nawiązaliśmy współpracę z organizacją International Fact-Checking Network, aby certyfikowani specjaliści ds. sprawdzania faktów mogli bezpośrednio weryfikować informacje za pośrednictwem w pełni zaszyfrowanych wiadomości. Poprzez tę współpracę ponad 50 organizacji sprawdzających fakty korzysta z WhatsAppa, by pomóc użytkownikom w uzyskiwaniu rzetelnych informacji. Wspieramy te organizacje i zapewniamy im wszystkie potrzebne zasoby do walki z dezinformacją.
Kampanie edukacyjne i współpraca z systemem oświaty: Zachęcamy użytkowników do analizowania otrzymywanych wiadomości i sprawdzania faktów w zaufanych, oficjalnych źródłach. Firma WhatsApp prowadzi kampanie edukacyjne na dużą skalę, aby uporać się z problemem dezinformacji w kilku krajach. Jedną z takich kampanii jest „Share Joy, Not Rumours”.
Rejestracja wyborców i informacje o głosowaniu: Wspieramy obywatelską postawę i zachęcamy ludzi do korzystania ze swoich demokratycznych praw. W niektórych krajach wyborcy muszą sami zarejestrować się odpowiednio wcześnie. Dlatego współpracujemy z organizacjami sprawdzającymi fakty w tych krajach, aby mieli oni rzetelne informacje dotyczące rejestracji i punktów wyborczych.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie