Використання списків розсилки

Android
iPhone
За допомогою списків розсилки можна надсилати повідомлення декільком контактам одночасно. Списки розсилки – це збережені списки контактів, яким можна надсилати повідомлення.
Створення списку розсилки
 1. Відкрийте WhatsApp > Більше опцій 
  > Нова розсилка.
 2. Знайдіть або виберіть контакти, яких потрібно додати до списку.
 3. Торкніться позначки 
  .
Після вищезазначених дій буде створено новий список розсилки. Коли ви надсилаєте повідомлення до списку розсилки, воно буде надіслано всім контактам зі списку, які зберегли ваш номер телефону в адресній книзі телефона. Контакти з цього списку отримають звичайне повідомлення. Відповіді контактів відображаються як звичайні повідомлення на вкладці БЕСІДИ. Ці відповіді не надсилаються іншим контактам зі списку розсилки.
Примітка. Повідомлення, надіслані до списку розсилки, отримають лише ті контакти зі списку, які додали ваш номер телефону до адресної книги. Якщо ваші контакти не отримують ваші повідомлення розсилки, переконайтеся, що вони додали ваш номер телефону до адресної книги. Списки розсилки забезпечують обмін повідомленнями типу «один до багатьох». Якщо ви хочете, щоб отримувачі розсилки брали участь у груповому спілкуванні, потрібно створити групову бесіду.
Змінення списку розсилки
 1. Відкрийте список розсилки.
 2. Торкніться значка Більше опцій 
  > Інформація про список розсилки.
 3. На екрані інформації про список розсилки можна:
  • змінити назву списку розсилки, торкнувшись значка Змінити 
   ;
  • додати отримувачів, торкнувшись значка Додати отримувача… 
   ;
  • видалити отримувачів, вибравши опцію Змінити отримувачів й торкнувшись значка «x» поруч із іменами контактів, яких потрібно вилучити, а потім – позначки 
   .
Видалення списку розсилки
 1. Торкніться списку розсилки, який потрібно видалити, й утримуйте його.
 2. Торкніться значка Видалити список розсилки 
  й виберіть опцію ВИДАЛИТИ. Ви можете вибрати, чи видаляти медіафайли.
Ви також можете відкрити список розсилки, який потрібно видалити, торкнутися назви списку або імен отримувачів і вибрати опцію Видалити список розсилки, а потім – ВИДАЛИТИ.
Тут є відповідь на ваше запитання?
Так
Ні