วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iPhone
ด้วยฟีเจอร์รายชื่อบรอดแคสต์ คุณสามารถส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน รายชื่อบรอดแคสต์ คือ รายชื่อผู้รับข้อความที่บันทึกไว้และคุณสามารถส่งข้อความบรอดแคสต์ถึงผู้รับชุดเดิมได้ซ้ำๆ โดยไม่ต้องเลือกใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
การสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. ไปที่ WhatsApp > ตัวเลือกเพิ่มเติม
  > บรอดแคสต์ใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม
 3. แตะเครื่องหมายถูก
การดำเนินการนี้จะสร้างรายชื่อบรอดแคสต์ใหม่ เมื่อคุณส่งข้อความไปยังรายชื่อบรอดแคสต์ ข้อความจะส่งถึงผู้รับทุกคนในรายชื่อนี้ที่มีหมายเลขของคุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ ผู้รับจะได้รับข้อความเหมือนข้อความทั่วๆ ไป เมื่อผู้รับตอบกลับ ข้อความดังกล่าวจะปรากฏเป็นข้อความทั่วไปในหน้าจอแชท ข้อความตอบกลับจะไม่ส่งไปยังผู้รับรายอื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ: ผู้ติดต่อที่เพิ่มคุณลงในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของตนเท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ หากผู้ติดต่อไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้เพิ่มคุณลงในสมุดที่อยู่แล้ว รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้ใช้หนึ่งคนถึงหลายคน หากคุณต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม คุณควรสร้างแชทกลุ่มแทน
แก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. เปิดรายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > ข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์
 3. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณโดยแตะที่แก้ไข
  • เพิ่มผู้รับลงในรายการโดยแตะเพิ่มผู้รับ...
  • ลบผู้รับโดยแตะแก้ไขผู้รับ > "x" ถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการลบ > เครื่องหมายถูก
การลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะรายชื่อบรอดแคสต์ที่คุณต้องการลบค้างไว้
 2. แตะลบรายชื่อบรอดแคสต์
  > ลบ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลบสื่อหรือไม่
หรือเปิดรายชื่อบรอดแคสต์ที่ต้องการลบ จากนั้นแตะชื่อรายชื่อบรอดแคสต์หรือผู้รับ > ลบรายชื่อบรอดแคสต์ > ลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่