Információszolgáltatás bűnüldöző szervek számára

Rólunk
A WhatsApp üzenetküldési, interneten keresztüli hívási és egyéb szolgáltatásokat nyújt a felhasználóknak világszerte. A WhatsAppról bővebben a Súgóban olvashatsz.
A WhatsApp tiszteletben tartja és nagyra becsüli a bűnüldöző szervek munkáját, amellyel biztonságban tartják az embereket a világ minden részén. Felkészültünk arra, hogy az alkalmazandó jogszabályok és irányelvek alapján gondosan megvizsgáljuk, érvényesítsük és megválaszoljuk a bűnüldöző szervek megkereséseit.
Az alábbi működési iránymutatások a WhatsApptól adatokat kérő bűnüldöző szervekre vonatkoznak. A saját fiókjaikkal kapcsolatos információkat kereső felhasználók a WhatsApp Fiókadatok lekérése funkcióját használhatják. Ezek az információk bármikor módosulhatnak.
A bűnüldöző szervek megkereséseire való reagálás
Ezen útmutató mellett a bűnüldöző szervek tisztviselői az alábbiakban részletezettek szerint kérdésekkel vagy vészhelyzetekben is kapcsolatba léphetnek a WhatsApp vállalattal. Bűnüldözési célú megkereséseket ne küldj a WhatsApp ügyfélszolgálatnak vagy más, nem bűnüldözési célú csatornának.
Egyesült Államok – jogi eljárási követelmények
A fiókok adatait kizárólag a saját használati feltételeinknek és az alkalmazandó jognak megfelelően közöljük. Ebbe beletartozik a szövetségi Stored Communications Act („SCA”), 18 U.S.C. 2701–2712 szakaszait – megfelelően adunk ki. Az USA törvényei értelmében:
  • Hivatalos bűnügyi nyomozás során kiadott, érvényes, iratbemutatásra szóló idézésre van szükség az alapvető felhasználói regisztrációs adatok közléséhez (a 18 U.S.C. 2703(c)(2) részében meghatározott módon), amelyek a következőket tartalmazhatják: név, a szolgáltatás kezdete, utolsó megtekintés dátuma, IP-cím és e-mail-cím.
  • A 18 U.S.C. 2703(d) szakaszában meghatározott bírósági végzés szükséges bizonyos regisztrációs adatok vagy a fiókkal kapcsolatos egyéb adatok (ebbe nem tartoznak bele a kommunikációs tartalmak) közléséhez, melyek között a fent említett alapvető felhasználói regisztrációs adatokon felül a felhasználó által letiltott számok vagy a felhasználót letiltó számok is szerepelhetnek.
  • Ahhoz, hogy alapos gyanú fennállása esetén kötelezővé lehessen tenni bármely fiók tárolt tartalmainak – azon belül üzeneteinek, fényképeinek, hozzászólásainak és helyadatainak – közlését, a szövetségi büntetőeljárás szabályai (Federal Rules of Criminal Procedure) vagy azzal egyenértékű állami szintű szabályozás szerint kibocsátott házkutatási engedélyre van szükség. A szokásos szolgáltatásnyújtás során a WhatsApp nem tárolja a kézbesített üzeneteket és az ilyen kézbesített üzenetek tranzakciós naplóit, és a nem kézbesített üzeneteket 30 nap után töröljük a szervereinkről. A WhatsApp végpontok közötti titkosítást biztosít a szolgáltatásaihoz, amely mindig aktív.
  • A nemzetbiztonsági záradékot a WhatsAppra vonatkozóan úgy értelmezzük, hogy csak két kategóriába tartozó információk gyűjtését írja elő: név és a szolgáltatás hossza.
Nemzetközi jogi eljárás követelményei
A fiókok adatait kizárólag a saját használati feltételeinknek és az alkalmazandó jognak megfelelően közöljük. Emellett kiértékeljük, hogy a kérelmek összhangban vannak-e a nemzetközileg elismert normákkal. Beleértve az emberi jogokat, a tisztességes eljárást és a jogállamiságot is. Ahhoz, hogy ki lehessen kényszeríteni egy fiók tartalmának közlését, kölcsönös jogsegély-megállapodási egyezményen alapuló adatkérésre vagy jogsegélyre irányuló megkeresésre lehet szükség.
Fiók megőrzése
Hivatalos jogi eljárásról való értesítés esetén lépéseket teszünk arra, hogy a hivatalos büntetőjogi nyomozással kapcsolatban 90 napig megőrizzük a fiókadatokat. A hivatalos adatmegőrzési kérelmek a WhatsApp online bűnüldözési lekérdező rendszer segítségével gyorsan benyújthatók.
Vészhelyzettel kapcsolatos kérelmek
Gyermekek fenyegető sérülése, életveszély vagy súlyos személyi sérülés veszélye esetén, valamint ha azonnali adatszolgáltatásra van szükség, a bűnüldöző szervek munkatársai adatkérést nyújthatnak be a WhatsApp online bűnüldözési lekérdezési rendszer használatával. Az ilyen kérelmek gyorsabb feldolgozása érdekében javasoljuk, hogy az üzenet tárgysorában tüntesd fel a „SÜRGŐS” szót. Ebből a cikkből többet is megtudhatsz a felhasználói adatokra vonatkozó kormányzati megkeresésekről.
Megjegyzés: csak a bűnüldöző szervek munkatársai által beküldött kéréseket vizsgáljuk meg, és csak ezekre válaszolunk. Sürgősségi kérelmeket egy hivatalos kormányzati e-mail-címről kell benyújtani. A vészhelyzetről tudomást szerző felhasználóknak azonnal és közvetlenül a helyi bűnüldöző szervek munkatársaival kell felvenniük a kapcsolatot.
Gyermekvédelmi ügyek
A webhelyünkön a világ bármely pontjáról közzétett, egyértelműen gyermekek kizsákmányolására utaló eseteket minden esetben jelentjük az eltűnt és kizsákmányolt gyermekekkel foglakozó amerikai NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) hivatal felé, beleértve azokat az eseteket is, amelyekre kormányzati kérések keretében hívják fel a figyelmünket. Az NCMEC folyamatosan egyeztet az azonos feladatot ellátó nemzetközi hivatallal (International Center for Missing and Exploited Children), valamint a bűnüldöző szervekkel a világ minden tájáról. Ha egy adatkérés gyermek kizsákmányolásával vagy biztonságával kapcsolatos, írd le a körülményeket (és mellékeld a vonatkozó NCMEC-jelentésazonosítókat) a kérésben annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan kezelhessük ezeket az ügyeket.
Adatok megőrzése és rendelkezésre állása
A megfelelő jogi eljárás keretében minden olyan pontosan meghatározott adatot megkeresünk és közlünk, amelyet észszerűen képesek vagyunk felkutatni. Bűnüldözési célokból nem őrzünk meg adatokat, hacsak nem kapunk érvényes megőrzési kérést, mielőtt egy felhasználó törölné azt a tartalmat a szolgáltatásunkból.
Normál esetben szolgáltatásunk biztosítása során a WhatsApp nem tárolja a kézbesített üzeneteket vagy az ilyen kézbesített üzenetek tranzakciós naplóit. A kézbesítetlen üzeneteket 30 nap után töröljük a szervereinkről. A WhatsApp adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően felhasználói adatokat gyűjthetünk, használhatunk, őrizhetünk és oszthatunk meg, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ez észszerűen szükséges (a) felhasználóink biztonságának megőrzéséhez, (b) illegális tevékenységek felderítéséhez, kivizsgálásához és megelőzéséhez, (c) jogi eljárásokra vagy kormányzati kérésekre való reagáláshoz, (d) a szolgáltatási feltételeink és szabályzataink érvényesítéséhez. Ez magában foglalhat információkat arról, hogy egyes felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba másokkal a szolgáltatásunkon keresztül. Szolgáltatásainkhoz végpontok közötti titkosítást is kínálunk, amely mindig aktiválva van. A végpontok közötti titkosítás azt jelenti, hogy az üzeneteidet titkosítjuk: így sem mi, sem külső felek nem tudják elolvasni őket. A WhatsApp biztonsági funkcióval kapcsolatban bővebb információkat itt találsz.
Adatkérések formái
A túlzottan általános adatkéréseket nem tudjuk feldolgozni. Minden kérelemnek pontosan meg kell határoznia a kért adatokat, és tartalmaznia kell a következőket:
  • A kibocsátó hatóság és képviselőjének neve, jelvényszáma vagy azonosítója, a bűnüldöző szerv tartományából származó e-mail-cím és közvetlen telefonszám
  • A WhatsApp-fiók száma, beleértve az esetlegesen alkalmazandó országkódokat is
  • Ebből a cikkből többet is megtudhatsz arról, hogyan lehet hozzáadni nemzetközi formátumú telefonszámot.
Felhasználói beleegyezés
Ha egy bűnüldöző szerv munkatársa olyan WhatsApp-felhasználó adatait kéri, aki engedélyezte a számára a felhasználói fiók adataihoz való hozzáférést vagy az adatok megszerzését, a felhasználónak azt az útmutatást kell adni, hogy saját maga érje el az ilyen adatokat a fiókból. A felhasználók használhatják a WhatsApp Fiókadatok lekérése funkcióját.
Értesítés
A WhatsApp a felhasználókat még a közlés előtt értesíti a rájuk vonatkozó adatkérésekről, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, illetve kivételes körülmények esetén, például gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos ügyekben, vészhelyzetben, illetve ha az értesítés nem lenne célravezető.
Tanúvallomás
A WhatsApp nem nyújt támogatást szakértői tanúvallomás formájában. Ezenkívül a WhatsApp-bejegyzések a jogszabály értelmében önhitelesítők, és nincs szükség a bejegyzések gondviselő általi igazolására. Ha speciális formátumú tanúsítványra van szükség, annak csatolását kérjük az adatkéréshez.
Költségek megtérítése
Az adatkérésekkel kapcsolatban a jogszabályban előírt módon kérhetjük költségeink megtérítését. Ezek a díjak fiókonként értendők. Szokatlan vagy nagy terhet jelentő kéréseknél többletdíjat is felszámolhatunk. A gyermekeknek, a WhatsAppnak és felhasználóinknak potenciálisan ártó ügyekben folytatott nyomozások és sürgősségi megkeresések esetén eltekinthetünk ezektől a díjaktól.
Kérelmek benyújtása
Online
A bűnüldöző szervek munkatársai az online bűnüldözési lekérdező rendszert vehetik igénybe a lekérdezések beküldésére, követésére és feldolgozására. Az online bűnüldözési lekérdező rendszer használatához kormányzati e-mail-cím szükséges.
Ha a bűnüldöző szervek munkatársai fiókadatokat igényelnek a WhatsApptól, kérésükkel a WhatsApp LLC vállalathoz kell fordulniuk.
Cím
Címzett: WhatsApp LLC, Law Enforcement Response Team
WhatsApp LLC
1 Meta Way
Menlo Park, Kalifornia 94025
Amerikai Egyesült Államok
Amennyiben a bűnüldöző szervek képviselői nem az online bűnüldözési lekérdező rendszer használatával küldik el kéréseiket, hosszabb válaszidőre kell számítaniuk. A kérelmek elektronikus és nyomtatott formában történő elküldése szintén megnövelheti a feldolgozási időt.
Megjegyzés:
  • A fenti módszerekkel benyújtott hivatalos eljárások elfogadása csak kényelmi célokat szolgál, és nem jelenti azt, hogy lemondunk a kifogásolás jogáról például az illetékesség vagy a megfelelő kézbesítés hiánya miatt.
  • A nem bűnüldöző szervek munkatársaitól a fenti címre érkező üzenetekre nem válaszolunk.
Iránymutatások frissítései
A WhatsApp rendszeresen frissítheti ezeket az információkat. Mielőtt bármilyen kérelmet benyújtasz, olvasd el az ebben a cikkben lévő iránymutatásokat.
Ez választ ad a kérdésedre?
Igen
Nem.