מידע לרשויות לאכיפת החוק

מידע על WhatsApp
WhatsApp מספקת למשתמשים ברחבי העולם שירותים לשליחה וקבלה של הודעות, שירותים לקיום שיחות באינטרנט ושירותים אחרים. ניתן לקבל מידע נוסף על WhatsApp במרכז המידע שלנו.
WhatsApp מעריכה את המאמצים של הרשויות לאכיפת החוק לשמירה על ביטחונם של אנשים ברחבי העולם. אנחנו מוכנים לשקול ברצינות בקשות של רשויות אכיפת החוק, לבדוק אותן ולהגיב להן, בכפוף לחוקים ולנוהלי המדיניות הרלוונטיים.
בהמשך פירטנו את הקווים המנחים האופרטיביים לנציגי רשויות אכיפת החוק שמעוניינים לקבל מ-WhatsApp רשומות מידע. משתמשים שמעוניינים לקבל מידע על החשבון שלהם יכולים להשתמש בפיצ'ר בקשה לפרטי חשבון ב-WhatsApp. מידע זה כפוף לשינוי בכל עת.
היענות לבקשות של הרשויות לאכיפת החוק
בנוסף למדריך זה, נציגי הרשויות לאכיפת החוק יכולים לפנות ל-WhatsApp בכל שאלה או במקרה חירום כמפורט בהמשך. כדי להבטיח מענה מהיר, אין לשלוח שאילתות שקשורות לאכיפת החוק לתמיכה של WhatsApp או לכל ערוץ תקשורת אחר שלא מיועד לרשויות אכיפת החוק.
דרישות להליכים משפטיים בארה"ב
אנחנו חושפים רשומות של חשבונות אך ורק בהתאם לתנאי השירות שלנו ולחוק החל, כולל החוק הפדרלי בנושא תקשורת מאוחסנת – ‎Stored Communications Act‏ ("SCA"), ‎18 U.S.C.‎‏, ‎סעיפים 2701-2712. לפי החוק בארה"ב:
  • נדרש זימון לדין תקף שהוצא במסגרת חקירה פלילית רשמית, על מנת לחייב את חשיפתן של רשומות בסיסיות של מנויים (בהתאם להגדרה ב-‎18 U.S.C.‎, סעיף ‎2703(c)(2)), שעשויות לכלול (אם זמינים): שם, תאריך התחלת השירות, תאריך 'נראה/תה לאחרונה', כתובת IP וכתובת אימייל.
  • נדרש צו בית משפט שהוצא בכפוף ל-‎18 U.S.C.‎, סעיף ‎2703(d) כדי לחייב את חשיפתן של רשומות מסוימות או פרטים אחרים הקשורים לחשבון, לא כולל תוכן של הודעות, שעשוי לכלול חסימת מספרים או מספרים שנחסמו על ידי המשתמש, בנוסף לרשומות הבסיסיות של מנויים כפי שמצוין מעלה.
  • נדרש צו חיפוש שהוצא בהתאם להליכים המתוארים בכללים הפדרליים של ההליך הפלילי (Federal Rules of Criminal Procedure) או נוהלי מדינה מקבילים להוצאת צווים, תוך הצגת עילה סבירה, כדי לחייב את חשיפת התוכן המאוחסן של כל חשבון שהוא, אשר עשוי לכלול מידע ״אודות״, תמונות פרופיל, פרטי קבוצות ורשימת אנשי קשר, אם קיימים. על פי הנוהל הרגיל של מתן השירות שלנו, WhatsApp לא מאחסנת הודעות לאחר מסירתן וגם לא דוחות מסירה של הודעות כאלו. הודעות שלא נמסרו נמחקות מהשרתים שלנו לאחר 30 יום. WhatsApp מציעה הצפנה מקצה לקצה בשירותים שלה, והצפנה זו פעילה תמיד.
  • אנחנו מפרשים את תנאי מכתב הביטחון הלאומי (National Security Letter), כפי שהוא חל על WhatsApp, כדרישה למסירת שתי קטגוריות מידע בלבד: שם ומשך השירות.
דרישות להליכים משפטיים בינלאומיים
אנחנו חושפים רשומות של חשבונות אך ורק בהתאם לתנאי השירות שלנו ועל פי החוק החל. בנוסף, נבצע הערכה כדי לבדוק אם הבקשות עומדות בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים מוכרים, לרבות זכויות אדם, הזכות להליך הוגן ושלטון החוק. ייתכן שיהיה צורך בבקשה במסגרת אמנת סיוע משפטי הדדי או בחיקור דין לצורך האכיפה של חשיפת תוכן של חשבון.
שמירת חשבון
ננקוט צעדים לשמירה על רשומות של חשבונות בקשר לחקירה פלילית רשמית למשך 90 יום מרגע קבלת הזימון המשפטי הרשמי. ניתן להגיש בקשות רשמיות ומהירות לשימור באמצעות מערכת הבקשות המקוונת של WhatsApp לרשויות לאכיפת החוק כפי שמפורט בהמשך.
בקשות חירום
במקרים שבהם קיים צפי לפגיעה מיידית בילד, לסכנת מוות או לחבלה גופנית חמורה באדם כלשהו, ונדרשת חשיפת מידע ללא עיכובים, נציג של רשויות לאכיפת החוק יכול להגיש בקשה באמצעות מערכת הבקשות המקוונת של WhatsApp לרשויות לאכיפת החוק. לטיפול מזורז בבקשות כאלו, בשורת הנושא של ההודעה מומלץ להזין את המילה ״חירום״ ("EMERGENCY"). מידע נוסף על בקשות ממשלתיות לקבלת נתוני משתמשים זמין במאמר זה.
שימו לב: לא נבדוק בקשות ולא נגיב לבקשות שיוגשו על ידי מי שאינם נציגי רשויות לאכיפת החוק. יש לשלוח בקשות חירום אך ורק מכתובת אימייל ממשלתית רשמית. משתמשים שמודעים למקרה חירום נדרשים לפנות באופן ישיר ומיידי לרשויות המקומיות לאכיפת החוק.
עניינים הנוגעים לבטיחות ילדים
אנחנו מדווחים על כל מקרה של ניצול לכאורה של ילדים בשירות שלנו, מכל מקום בעולם, למרכז הלאומי לילדים נעדרים וילדים שנפגעו (National Center for Missing and Exploited Children‏ - NCMEC), כולל דיווח על תוכן שהובא לתשומת ליבנו בעקבות בקשות של גופי ממשל. נציגי NCMEC מתאמים את פעולותיהם עם המרכז הבינלאומי לילדים נעדרים וילדים שנפגעו, וכן עם רשויות לאכיפת החוק בכל העולם. אם בקשה כלשהי מתייחסת לניצול של ילדים או קשורה לבטיחות, עליה לכלול פירוט של נסיבות אלה, וכן את המזהים הרלוונטיים של דוח NCMEC, כדי להבטיח שנוכל לטפל בנושאים אלה במהירות וביעילות.
שמירה וזמינות של נתונים
נחפש ונחשוף מידע שצוין באופן ספציפי במסגרת הליך משפטי מתאים, ואשר נוכל לאתר ולאחזר באופן סביר. אנחנו לא שומרים נתונים למטרות אכיפת החוק, אלא אם אנחנו מקבלים בקשה תקפה לשמירת נתונים לפני שמשתמש מחק את התוכן הרלוונטי מהשירות שלנו.
על פי הנוהל הרגיל של מתן השירות, WhatsApp לא מאחסנת הודעות לאחר מסירתן או דוחות מסירה של הודעות כאלו. הודעות שלא נמסרו נמחקות מהשרתים שלנו לאחר 30 יום. כפי שמצוין במדיניות הפרטיות של WhatsApp, ייתכן שנאסוף, נשתמש, נשמר ונשתף מידע אודות המשתמש, אם נאמין שיש בכך צורך סביר, על מנת: (א) לשמור על בטיחות המשתמשים שלנו, (ב) לאתר, לחקור ולמנוע פעילות בלתי חוקית, (ג) להיענות להליך משפטי או בקשה ממשלתית, (ד) לאכוף את התנאים ואת המדיניות שלנו. מידע זה עשוי לכלול את הדרכים שבהן משתמשים מסוימים מתקשרים עם אחרים באמצעות השירות שלנו. אנחנו גם מציעים הצפנה מקצה לקצה בשירותים שלנו, והצפנה זו פעילה תמיד. בהצפנה מקצה לקצה, ההודעות מוצפנות על מנת למנוע אפשרות ש-WhatsApp או צד שלישי יקראו אותן. מידע נוסף לגבי האבטחה ב-WhatsApp זמין כאן.
הנחיות לבקשות
לא נוכל לטפל בבקשות שהן כלליות או מעורפלות. כל בקשה חייבת לכלול זיהוי של הרשומות המבוקשות, באופן מפורט ומדויק, וכן את הפרטים הבאים:
  • שם הרשות שמגישה את הבקשה, מספר מזהה או תג של הסוכן האחראי, כתובת אימייל מדומיין של רשות לאכיפת חוק ומספר טלפון ישיר
  • מספר חשבון ה-WhatsApp, כולל קוד החיוג של המדינה הרלוונטית
  • מידע נוסף על קודי מדינה זמין במאמר זה.
הסכמת המשתמשים
כאשר נציג רשמי של רשות לאכיפת החוק מבקש מידע לגבי משתמש WhatsApp, אשר הסכים לאפשר לנציג זה לגשת לפרטי החשבון שלו או לקבל אותם, יש להורות למשתמש להשיג בעצמו את המידע המבוקש מחשבונו. משתמשים שמבקשים לקבל מידע על חשבונם יכולים להשתמש בפיצ'ר בקשת פרטי חשבון.
התראה
WhatsApp שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המשתמשים בשירותיה על בקשות לקבלת מידע לגביהם טרם חשיפתו, אלא אם נאסר עלינו על פי חוק, או בנסיבות יוצאות דופן כמו מקרים של ניצול ילדים, מקרי חירום או במקרים שבהם חשיפת הבקשה לקבלת המידע תגרום נזק.
עדות
WhatsApp לא מספקת שירותי עדות מומחה. בנוסף לכך, רשומות WhatsApp מאומתות מעצמן בהתאם לחוק ואין צורך בעדותו של ממונה על רשומות. אם נדרש סוג אישור מיוחד, יש לצרף זאת לבקשה לקבלת הרשומות.
החזר הוצאות
ייתכן שנדרוש החזר הוצאות בגין מענה לבקשת מידע בהתאם לדרישת החוק. סכומים אלה יחויבו לפי חשבון. כמו כן, ייתכן שנחייב בסכומים נוספים בגין הוצאות שחלו בעקבות בקשות חריגות, או כי הן כוללות טרחה רבה. ייתכן שנוותר על חיובים אלה במקרים שעניינם פגיעה אפשרית בילדים, ב-WhatsApp ובמשתמשים שלנו, וכן במסגרת של בקשות חירום.
הגשת בקשות
הגשת בקשה אונליין
הנציגים של רשויות אכיפת החוק יכולים להשתמש במערכת הבקשות המקוונת לרשויות אכיפת החוק, המיועדת להגשת בקשות, מעקב וטיפול בהן. ניתן לגשת למערכת הבקשות המקוונת לרשויות אכיפת החוק רק באמצעות כתובת אימייל ממשלתית.
נציגים של רשויות אכיפת החוק שמבקשים רשומות של חשבונות WhatsApp נדרשים לפנות ישירות ל-WhatsApp LLC‎.
כתובת להגשת בקשות בדואר
Attention: WhatsApp LLC, Law Enforcement Response Team
WhatsApp LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
United States of America
זמני תגובה ארוכים יותר צפויים לנציגי רשויות אכיפת החוק שלא יגישו בקשות באמצעות מערכת הבקשות המקוונת לרשויות אכיפת החוק. זמני תגובה ארוכים יותר צפויים גם במקרה של שליחת בקשה דרך מערכת הבקשות המקוונת, במקביל לשליחת הבקשה בדואר.
שימו לב:
  • הסכמה להליך משפטי בכל אחד מאמצעים אלה נועדה להקל ואינה מבטלת כל התנגדות, לרבות היעדר סמכות שיפוטית או שירות הולם.
  • לא נגיב לתכתובות שיישלחו לכתובות המופיעות למעלה מכל מי שאינו נציג רשמי של רשויות לאכיפת החוק.
עדכונים לקווים המנחים
‏מעת לעת WhatsApp עשויה לעדכן מידע זה. יש לעיין בקווים מנחים אלו לפני הגשת בקשה.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא