Ako vytvoriť názov spoločnosti

Názov spoločnosti musí danú spoločnosť alebo organizáciu vystihovať.
Pravidlá vytvárania názvu spoločnosti
Aby sa váš účet mohol stať „oficiálnym účtom spoločnosti“, jeho názov nesmie obsahovať:
 • Len veľké písmená, pokiaľ sa nejedná o akronym. Veľkým písmom môžu byť písané prvé písmená každého slova názvu. Spojky musia byť písané malými písmenami. Napríklad:
  • Správne: Sladké dobroty alebo Koláče a zákusky od Tamary
  • Nesprávne: SLADKÉ DOBROTY* alebo Koláče A zákusky Od Tamary
 • Žiadne extra medzery medzi slovami. Názvy spoločností musia obsahovať jednoduché medzery.
 • Zbytočnú interpunkciu.
 • Symboly emoji.
 • Iné symboly (napr. ®).
 • Po sebe nasledujúce nealfanumerické znaky (t. j. znaky, ktoré nie sú číslice alebo písmená).
 • Žiadne z týchto znakov: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
Poznámka: Tieto pravidlá týkajúce sa formátovania sa nevzťahujú na spoločnosti, ktorých značka už niektoré z týchto pravidiel porušuje. V takom prípade je možné v názve spoločnosti v rámci aplikácie WhatsApp Business použiť tiež interpunkciu, veľké písmená a podobne, aby názov zodpovedal externému používaniu názvu spoločnosti.
Názvy spoločností takisto nemôžu obsahovať iba:
 • celé osobné meno,
 • všeobecný pojem (napr. Móda),
 • všeobecnú geografickú lokalitu (napr. Košice),
 • menej než tri znaky.
Okrem toho nesmie názov spoločnosti obsahovať akúkoľvek variantu slova „WhatsApp“. Viac sa dozviete v Pravidlách týkajúcich sa používania značky.
Upozornenie: Ak má váš účet spoločnosti status „oficiálneho účtu spoločnosti“, zmena jeho názvu môže spôsobiť stratu tohto označenia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie