درباره ایجاد نام کسب‌وکار

نام کسب‌وکار باید نشانگر کسب‌وکار یا سازمان باشد.
قوانین ساخت نام کسب‌وکار
برای اینکه نام کسب‌وکار انتخاب شده برای «حساب تجاری رسمی» قابل پذیرش باشد، نباید شامل موارد زیر باشد:
 • همه حروفش بزرگ باشد به استثناء مخفف‌ها و سرواژه‌ها. فقط حرف اول هر کلمه می‌تواند بزرگ باشد، حروف ربط را نمی‌توان با حروف بزرگ نوشت. برای مثال:
  • صحیح: Sweet Treats یا Tammy's Burritos and Tacos
  • غلط: SWEET TREATS* یا Tammy's Burritos And Tacos
 • فاصله اضافی بین کلمات. نام کسب‌وکار باید از فاصله‌گذاری یکسان استفاده کند.
 • نشانه‌گذاری غیر ضروری
 • شکلک
 • علایم (مانند: ®)
 • نویسه‌های غیر الفبایی-عددی (نویسه‌هایی که نه عدد هستند و نه حروف الفبایی)
 • هیچیک از نویسه‌های خاص زیر: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
نکته: این رهنمودهای قالب‌بندی به کسب‌وکارهایی که از قبلا با این شیوه نام تجاری ایجاد یا ثبت کرده‌اند، اعمال می‌شود. در این حالت، نام کسب‌وکار در برنامه واتساپ تجاری می‌تواند شامل نشانه‌گذاری، حروف بزرگ و غیره مطابق با نام تجاری در دنیای بیرون باشد.
همچنین نام کسب‌وکار نمی‌تواند فقط شامل این موارد باشد:
 • نام کامل یک شخص
 • واژه عمومی (مانند: مد)
 • نام مکان جغرافیایی عمومی (مانند: نیویورک)
 • کمتر از سه نویسه
در نهایت، نام کسب‌وکار نمی‌تواند ترکیبی از واژه «واتساپ» باشد. با مراجعه به دستورالعمل‌های برند ما، بیشتر بدانید.
نکته: اگر حساب کسب‌وکار شما در «حساب رسمی تجاری» فهرست شده باشد، تغییر نام کسب‌وکار ممکن است باعث شود حساب شما از فهرست «حساب تجاری رسمی» حذف شود.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر