Jak vytvořit název společnosti

Název společnosti musí danou společnost či organizaci vystihovat.
Pravidla tvorby názvu společností
Aby se váš účet mohl stát „oficiálním účtem společnosti“, jeho název nesmí obsahovat:
 • Pouze velká písmena (pokud se nejedná o akronym). Velkým písmem mohou být psaná první písmena každého slova názvu kromě spojek. Například:
  • Správně: Sladké dobroty aneb Cukroví a koláčky od Marušky
  • Špatně: SLADKÉ DOBROTY* aneb Cukroví a koláčky OD Marušky
 • Žádné mezery navíc mezi slovy – jednotlivá slova názvu společnosti musí být oddělena jednou mezerou
 • Nadbytečnou interpunkci
 • Symboly emoji
 • Ostatní symboly (např.: ®)
 • Po sobě jdoucí nealfanumerické znaky (tzn. znaky, které nejsou ani číslice, ani písmena)
 • Žádný z těchto speciálních znaků: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
Upozornění: Tyto pokyny ohledně formátování se nevztahují na společnosti, jejichž externí název některý z výše uvedených bodů už porušuje. V tomto případě je možné v názvu společnosti v rámci aplikace WhatsApp Business použít také interpunkci, velká písmena apod. tak, aby název odpovídal externímu názvu společnosti.
Názvy společností také nesmějí obsahovat pouze:
 • Celé jméno nějaké osoby
 • Obecné výrazy (např.: Móda)
 • Obecné zeměpisné lokace (např.: Praha)
 • Méně než tři znaky
Závěrem, názvy společností nesmějí obsahovat ani žádnou variantu slova „WhatsApp“. Více se dozvíte, nahlédnete-li do našich Pokynů pro používání značky WhatsApp.
Upozornění: Pokud má váš účet společnosti status „oficiálního účtu společnosti“, změna jeho názvu může mít za následek ztrátu tohoto statusu.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne