Preposielanie správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Funkcia preposielania vám umožňuje preposlať správy z individuálnych alebo skupinových chatov do iného individuálneho alebo skupinového chatu. Preposlané správy sa označia ako Preposlané, takže ľahko zistíte, či pôvodnú správu napísal váš priateľ alebo príbuzný, alebo či to bol niekto iný.
Správu môžete preposlať maximálne do piatich chatov naraz. Ak už správa bola preposlaná, môžete ju preposlať maximálne do piatich chatov vrátane maximálne jedného skupinového chatu. Ak bola správa preposlaná už veľakrát, naraz ju možno preposlať iba do jedného chatu.

Ako preposlať správu
  1. V individuálnom alebo skupinovom chate podržte prst na správe, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na Preposlať.
    • Ak chcete preposlať viac správ naraz, môžete po označení prvej správy klepnutím označiť ďalšie správy.
  2. Klepnite na ikonu Preposlať
    .
  3. Vyhľadajte alebo vyberte individuálne alebo skupinové chaty, do ktorých chcete správy preposlať.
  4. Klepnite na Preposlať.
Upozornenie:
  • Môžete preposielať aj médiá, polohu alebo kontakty bez toho, aby ste ich museli znova nahrať.
  • Ak preposielate správy, ktoré ste pôvodne neodoslali vy, budú sa vám aj všetkým ostatným príjemcom zobrazovať s označením Preposlané.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie