การรับข้อความจากธุรกิจ

WhatsApp กำลังแนะนำวิธีใหม่ในการสื่อสารกับธุรกิจ เป้าหมายของเราคือเพื่ออยู่ในการติดต่อกับธุรกิจที่คุณจัดการในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ง่ายดาย และเชื่อถือได้ โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนั้น
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่