Změna telefonního čísla

Funkce Změnit číslo umožňuje změnit telefonní číslo spojené s vaším účtem v aplikaci WhatsApp. Pokud funkci Změnit číslo ve službě WhatsApp použijete:
  • Informace z vašeho účtu, včetně vaší profilové fotografie, jména a informace, individuálních chatů, skupinových chatů a nastavení, budou z původního telefonního čísla přesunuty na číslo nové.
  • Účet spojený s vaším původním číslem bude odstraněn. Vaše původní telefonní číslo se tím pádem vašim kontaktům už nebude zobrazovat v seznamu kontaktů aplikace WhatsApp.
Můžete si vybrat, zda chcete, aby vaše kontakty byly o změně vašeho telefonního čísla informovány. Kontakty, se kterými komunikujete ve skupinách, budou o změně vašeho telefonního čísla informovány bez ohledu na to, zda jste si tuto možnost zvolili, či nikoliv. Chcete-li se svými kontakty zůstat ve spojení, doporučujeme je na změnu čísla upozornit s předstihem, aby si vaše nové číslo mohli uložit do svých adresářů.
Upozornění: Změníte-li své číslo a zároveň budete dál používat stejný telefon, historie vašich chatů bude na vašem telefonu nadále dostupná i s novým číslem.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne