Jak połączyć się z WhatsAppem, korzystając z innej aplikacji?

iPhone
Istnieje kilka sposobów interakcji aplikacji na iPhone’y z WhatsAppem: uniwersalne linki, niestandardowe schematy adresów URL, rozszerzenie udostępniania i interfejs API interakcji dokumentów.
Uniwersalne linki
Uniwersalne linki to preferowana metoda łączenia z kontem WhatsApp.
Użyj formatu https://wa.me/<number>, gdzie <number> to pełny numer telefonu w formacie międzynarodowym. Wpisując numer telefonu w formacie międzynarodowym, pomiń wszelkie nawiasy, łączniki, znaki plusa i początkowe zera.
Przykłady:
Użyj: https://wa.me/15551234567
Nie używaj: https://wa.me/+001-(555)1234567
Uniwersalne linki mogą także zawierać automatycznie wpisaną wiadomość, która pojawi się w polu tekstowym czatu. Użyj formatu https://wa.me/numertelefonuwhatsapp/?text=osadzonywadresieurltekst, gdzie numertelefonuwhatsapp to pełny numer telefonu w formacie międzynarodowym, a osadzonywadresieURLtekst to osadzona w adresie URL wstępnie przygotowana wiadomość.
Przykład: https://wa.me/15551234567?text=Interesuje%20mnie%20ogłoszenie%20sprzedaży%20samochodu
Aby utworzyć link tylko z wcześniej przygotowaną wiadomością, użyj formatu https://wa.me/?text=osadzonywadresieurltekst
Przykład: https://wa.me/?text=Chcę%20zapytać%20o%20listę%20dostępnych%20mieszkań
Niestandardowe schematy adresów URL
Wybranie adresu URL whatsapp:// z jednym z poniższych parametrów spowoduje otwarcie naszej aplikacji i wykonanie niestandardowego działania.
Adres URLParametryOtwarcie
app-Aplikacji WhatsApp Messenger
sendUtworzenie nowego czatu
tekstJeśli jest w adresie, podany tekst pojawi się w polu tekstowym wiadomości na ekranie konwersacji.
Wywołanie Objective-C do otwarcia jednego z podanych adresów URL jest następujące:
NSURL *whatsappURL = [NSURL URLWithString:@"whatsapp://send?text=Hello%2C%20World!"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL: whatsappURL]) { [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL]; }
Upewnij się, aby zawrzeć schematy adresów URL WhatsApp w Info.plist aplikacji w kluczu LSApplicationQueriesSchemes, jeśli chcesz określić czy WhatsApp jest zainstalowany na iPhonie użytkownika, korzystając z -[UIApplication canOpenURL:].
Rozszerzenie udostępniania
Program Share Extension, wprowadzony w iOS 8.0, zapewnia wygodny sposób udostępniania dowolnej treści innym aplikacjom zainstalowanym na iPhonie użytkownika. Jest to obecnie preferowany sposób udostępniania treści do WhatsAppa. Aby użyć programu Share Extension, utwórz instancję UIActivityViewController i załącz ją w swojej aplikacji. WhatsApp przyjmuje następujące rodzaje treści:
 • tekst (UTI: public.plain-text)
 • zdjęcia (UTI: public.image)
 • wideo (UTI: public.movie)
 • notatki audio i pliki muzyczne (UTI: public.audio)
 • dokumenty PDF (UTI: com.adobe.pdf)
 • wizytówki (UTI: public.vcard)
 • adresy URL witryn (UTI: public.url)
Interakcja dokumentów
Jeśli Twoja aplikacja tworzy zdjęcia, wideo lub notatki audio i chcesz, aby użytkownicy udostępniali te multimedia za pomocą WhatsAppa, możesz użyć interfejsu API do interakcji dokumentów, aby wysyłać multimedia do kontaktów i grup WhatsApp.
WhatsApp Messenger obsługuje różne typy multimediów:
 • obrazy dowolnego typu zgodne z public.image (na przykład PNG i JPEG)
 • wideo dowolnego typu zgodne z public.movie (na przykład wideo MPEG-4)
 • pliki audio (tylko MPEG-3, MPEG-4, AIFF, AIFF-C i Core Audio)
Możesz także, jeśli chcesz wyświetlać tylko WhatsApp na liście aplikacji (zamiast WhatsAppa i innych aplikacji publicznych lub zgodnych), możesz określić plik jednego z wyżej wymienionych typów zapisany z rozszerzeniem, które jest wyłączne dla WhatsAppa:
 • obrazy – «.wai», który jest typem net.whatsapp.image;
 • filmy – «.wam», który jest typem net.whatsapp.movie;
 • pliki audio – «.waa», który jest typem net.whatsapp.audio.
Po uruchomieniu WhatsApp natychmiast pokaże użytkownikowi ekran wyboru kontaktów/grupy. Te multimedia zostaną automatycznie wysłane do wybranego kontaktu lub grupy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania multimediów do WhatsAppa, zapoznaj się z zasobami w witrynie programistów Apple.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie