Linken naar WhatsApp vanuit een andere app

iOS
Er zijn verschillende manieren om je iPhone-app te laten communiceren met WhatsApp: universele links, aangepaste URL-schema's, een deelextensie en de API Document Interaction.
Universele links
Universele links zijn de voorkeursmethode om te linken naar een WhatsApp-account.
Gebruik https://wa.me/<number> waarbij <number> een volledig telefoonnummer is in internationale notatie. Gebruik geen haakjes, streepjes, plustekens en voorloopnullen in het telefoonnummer in internationale notatie.
Voorbeelden:
Gebruik: https://wa.me/15551234567
Gebruik niet: https://wa.me/+001-(555)1234567
Universele links kunnen ook een vooraf ingevuld bericht bevatten dat automatisch in het tekstveld van een chat verschijnt. Gebruik https://wa.me/whatsappphonenumber/?text=urlencodedtext waarbij whatsappphonenumber een volledig telefoonnummer is in internationale notatie en URL-encodedtext het vooraf ingevulde bericht is met URL-codering.
Voorbeeld: https://wa.me/15551234567?text=Ik%20ben%20geïnteresseerd%20in%20uw%20aangeboden%20auto
Om een link te maken met alleen een vooraf ingevuld bericht, gebruik je https://wa.me/?text=urlencodedtext
Voorbeeld: https://wa.me/?text=Ik%20heb%20vragen%20over%20het%20aangeboden%20appartement`
Aangepast URL-schema
Door de whatsapp:// URL te openen met een van de volgende parameters, open je onze app en voer je een aangepaste actie uit.
URLParametersOpent
app-De WhatsApp Messenger-app
sendSamensteller nieuwe chat
tekstIndien aanwezig, wordt deze tekst vooraf ingevuld in het invoerveld voor een berichttekst op een gespreksscherm.
De Objective-C-aanroep om een van deze URL's te openen is als volgt:
NSURL *whatsappURL = [NSURL URLWithString:@"whatsapp://send?text=Hello%2C%20World!"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL: whatsappURL]) { [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL]; }
Als je wilt bepalen of WhatsApp op de iPhone van de gebruiker is geïnstalleerd met -[UIApplication canOpenURL:], zorg er dan voor dat je het WhatsApp URL-schema in de Info.plist van je applicatie opneemt onder de sleutel LSApplicationQueriesSchemes.
Deelextensie
Deelextensies, die zijn geïntroduceerd in iOS 8.0, zorgen er op een handige manier voor dat elke app inhoud kan delen met andere apps die op de iPhone van de gebruiker zijn geïnstalleerd. Dit is nu de voorkeursmanier om je inhoud op WhatsApp te delen. Als je een deelextensie wilt gebruiken, maak je een voorbeeld van UIActivityViewController en stel je deze voor in je app. WhatsApp accepteert de volgende soorten inhoud:
 • tekst (UTI: public.plain-text)
 • foto‘s (UTI: public.image)
 • video‘s (UTI: public.movie)
 • geluidsopnamen en muziekbestanden (UTI: public.audio)
 • pdf-documenten (UTI: com.adobe.pdf)
 • visitekaartjes (UTI: public.vcard)
 • web-URL's (UTI: public.url)
Documentinteractie
Als je app foto's, video's of geluidsopnamen maakt en je wilt dat je gebruikers deze media delen via WhatsApp, dan kun je de Document Interactie-API gebruiken om je media naar je WhatsApp-contacten en WhatsApp-groepen te sturen.
WhatsApp Messenger kan verschillende soorten media verwerken:
 • afbeeldingen van elk type die voldoen aan public.image (bijvoorbeeld PNG en JPEG)
 • video's van elk type die voldoen aan public.movie (bijvoorbeeld MPEG-4-video)
 • audiobestanden (alleen MPEG-3, MPEG-4, AIFF, AIFF-C en Core Audio)
Of als je alleen WhatsApp in de lijst met apps wilt weergeven (in plaats van WhatsApp plus andere openbare / * - conforme apps), kun je een bestand van een van de bovengenoemde typen specificeren dat is opgeslagen met de extensie die exclusief is voor WhatsApp:
 • afbeeldingen: «.wai» is de extensie voor het type net.whatsapp.image
 • video's: «.wam» is de extensie voor het type net.whatsapp.movie
 • audiobestanden:- «.waa» is de extensie voor het type net.whatsapp.audio
Na activering toont WhatsApp de gebruiker onmiddellijk het scherm om het contact of de groep te zoeken. De media worden automatisch naar een geselecteerd(e) contact/groep gestuurd.
Voor meer informatie over het delen van media met WhatsApp raadpleeg je de bronnen op de website voor ontwikkelaars van Apple.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee