કોઈ અલગ ઍપ પરથી WhatsApp કેવી રીતે લિંક કરવું

iPhone
તમારી iPhone ઍપ્લિકેશનથી WhatsAppને લિંક કરવા માટેની કેટલીક રીતો છે: જેમ કે, યુનિવર્સલ લિંક, કસ્ટમ URL સ્કીમ, એક્સટેન્શન શેર કરવું અને ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ટરેક્શન API.
યુનિવર્સલ લિંક
યુનિવર્સલ લિંક એ WhatsApp એકાઉન્ટ સાથે લિંક થવા માટેની પસંદગીની રીત છે.
https://wa.me/<number>નો ઉપયોગ કરો જેમાં <number> એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં આખો ફોન નંબર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં ફોન નંબર ઉમેરતી વખતે કોઈ પણ કૌંસ, ડેશ, વત્તાની નિશાની કે આગળ શૂન્ય લખશો નહિ.
ઉદાહરણો:
આનો ઉપયોગ કરો: https://wa.me/15551234567
આનો ઉપયોગ કરશો નહિ: https://wa.me/+001-(555)1234567
યુનિવર્સલ લિંકમાં પહેલેથી ભરેલો મેસેજ પણ હોઈ શકે છે જે ચેટ લખવાની જગ્યામાં આપમેળે દેખાશે. https://wa.me/whatsappphonenumber/?text=urlencodedtextનો ઉપયોગ કરો કે જેમાં whatsappphonenumber એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં આખો નંબર છે અને URL-encodedtext એ URL દ્વારા એન્કોડ કરેલો પહેલેથી ભરેલો મેસેજ છે.
ઉદાહરણ: https://wa.me/15551234567?text=I'm%20interested%20in%20your%20car%20for%20sale
ફક્ત પહેલેથી ભરેલા મેસેજથી લિંક બનાવવા માટે, https://wa.me/?text=urlencodedtextનો ઉપયોગ કરો
ઉદાહરણ: https://wa.me/?text=I'm%20inquiring%20about%20the%20apartment%20listing`
કસ્ટમ URL સ્કીમ
નીચેના કોઈ એક માપદંડ સાથે whatsapp:// URL ખોલવાથી, અમારી ઍપ ખુલશે અને મનપસંદ કાર્ય કરશે.
URLમાપદંડોઆ ખોલે છે
app-WhatsApp Messenger ઍપ્લિકેશન
sendનવું ચેટ કમ્પોઝર
લખેલો મેસેજજો ટેક્સ્ટ હોય તો, વાતચીતની સ્ક્રીન પર મેસેજ લખવાની જગ્યામાં આ મેસેજ પહેલાંથી જ ભરેલો હશે.
આમાંથી કોઈ એક URL ખોલવા માટે ઓબ્જેક્ટિવ C કૉલ નીચે મુજબ છે:
NSURL *whatsappURL = [NSURL URLWithString:@"whatsapp://send?text=Hello%2C%20World!"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL: whatsappURL]) { [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL]; }
જો તમે એ નક્કી કરવા માગતા હો કે WhatsAppને વપરાશકર્તાના iPhoneમાં -[UIApplication canOpenURL:] વાપરીને ઇન્સ્ટોલ કરાયું છે કે નહિ, તો તમારી ઍપ્લિકેશનની LSApplicationQueriesSchemes કી હેઠળ Info.plist પર WhatsApp URLને સામેલ કર્યું હોવાની ખાતરી કરો.
એક્સટેન્શન આમ શેર કરો
iOS 8.0માં બહાર પાડેલી એક્સટેન્શન શેર કરોની સુવિધા કોઈ પણ ઍપ માટે વપરાશકર્તાના iPhone પર ઇન્સ્ટોલ કરેલી બીજી ઍપનું કન્ટેન્ટ શેર કરવાની અનુકૂળ રીત પૂરી પાડે છે. હવે આ WhatsApp પર તમારું કન્ટેન્ટ શેર કરવા માટેની પસંદગીની રીત છે. એક્સટેન્શન શેર કરોની સુવિધા વાપરવા માટે UIActivityViewControllerનું એક દ્રષ્ટાંત બનાવો અને તેને તમારી ઍપમાં રજૂ કરો. WhatsApp નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણેનું કન્ટેન્ટ સ્વીકારે છે:
 • ટેક્સ્ટ (UTI: public.plain-text)
 • ફોટા (UTI: public.image)
 • વીડિયો (UTI: public.movie)
 • ઓડિયો નોટ અને મ્યુઝિક ફાઇલો (UTI: public.audio)
 • PDF ડોક્યુમેન્ટ (UTI: com.adobe.pdf)
 • સંપર્ક કાર્ડ (UTI: public.vcard)
 • વેબ URL (UTI: public.url)
ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ટરેક્શન
જો તમારી ઍપ્લિકેશન ફોટા, વીડિયો કે ઓડિયો નોટ બનાવતી હોય અને તમે તમારા વપરાશકર્તાઓ WhatsApp વાપરીને આ મીડિયા શેર કરે તેમ ઇચ્છતા હો, તો તમારા WhatsApp સંપર્કો અને ગ્રૂપને મીડિયા મોકલવા માટે ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ટરેક્શન API વાપરી શકો છો.
WhatsApp Messenger વિવિધ પ્રકારના મીડિયાને સપોર્ટ કરે છે:
 • public.image જેવા લાગતા કોઈ પણ પ્રકારના ફોટા (જેમ કે, PNG કે JPEG)
 • public.movie જેવા લાગતા કોઈ પણ પ્રકારના વીડિયો (જેમ કે, MPEG-4 વીડિયો)
 • ઓડિયો ફાઇલ (માત્ર MPEG-3, MPEG-4, AIFF, AIFF-C અને મૂળભૂત ઓડિયો)
વૈકલ્પિક રીતે, જો તમે ઍપ્લિકેશન લિસ્ટમાં માત્ર WhatsApp બતાવવા માગતા હો (WhatsApp વત્તા બીજી કોઈ public/* જેવી ઍપના બદલે), તો તમે ઉપરના પ્રકારોમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારના એક્સ્ટેન્શન સાથે સેવ કરેલી ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો જે ખાસ WhatsApp માટે જ છે:
 • ફોટા - «.wai» જે net.whatsapp.image પ્રકાર છે
 • વીડિયો - «.wam» જે net.whatsapp.movie પ્રકાર છે
 • ઓડિયો ફાઇલ - «.waa» જે net.whatsapp.audio પ્રકાર છે
જેવું ખોલશો, એવું WhatsApp તરત જ વપરાશકર્તાને સંપર્ક/ગ્રૂપ પિકર સ્ક્રીન બતાવશે. પસંદ કરેલા સંપર્ક/ગ્રૂપને આપમેળે મીડિયા મોકલાઈ જશે.
WhatsApp પર મીડિયા શેર કરવા વિશેની વધુ માહિતી માટે Appleની ડેવલપર વેબસાઇટ પરના લેખો વાંચો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં