วิธีส่งการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในแชทส่วนตัวและแชทกลุ่มได้ด้วยอีโมจิ คุณสามารถดูการแสดงความรู้สึกทั้งหมดต่อข้อความได้โดยคลิกที่อีโมจิแสดงความรู้สึกด้านล่างข้อความ
หมายเหตุ:
  • คุณสามารถเพิ่มการแสดงความรู้สึกได้หนึ่งรายการต่อข้อความเท่านั้น
  • การแสดงความรู้สึกต่อข้อความชั่วคราวจะหายไปเมื่อข้อความหายไป
  • ไม่สามารถซ่อนการแสดงความรู้สึกหรือจำนวนการแสดงความรู้สึกได้
  • ผู้รับอาจเห็นการแสดงความรู้สึกของคุณก่อนที่คุณจะลบหรือหากลบไม่สำเร็จ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากลบการแสดงความรู้สึกไม่สำเร็จ
วิธีเพิ่มการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ
เมื่อคุณเพิ่มการแสดงความรู้สึก เฉพาะผู้ส่งข้อความที่คุณกำลังแสดงความรู้สึกเท่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือน
  1. วางเมาส์เหนือข้อความ แล้วคลิกไอคอนอีโมจิ หรือคลิกเมนู > แสดงความรู้สึกต่อข้อความ
  2. เลือกอีโมจิที่แสดงหรือคลิก + เพื่อเลือกอีโมจิใดๆ จากแป้นพิมพ์
วิธีเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณเป็นอีโมจิอื่นได้
  1. วางเมาส์เหนือข้อความที่คุณได้แสดงความรู้สึก แล้วคลิกไอคอนอีโมจิ
  2. เลือกอีโมจิอื่นหรือคลิก + เพื่อเลือกอีโมจิอื่นจากแป้นพิมพ์
วิธีลบการแสดงความรู้สึก
คุณสามารถลบการแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งข้อความหากคุณลบการแสดงความรู้สึก
  1. วางเมาส์เหนือข้อความที่คุณได้แสดงความรู้สึก แล้วคลิกไอคอนอีโมจิ
  2. เลือกอีโมจิที่คุณแสดงความรู้สึกเพื่อลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่