วิธีส่งการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในแชทส่วนตัวและแชทกลุ่มได้ด้วยอิโมจิ คุณสามารถดูการแสดงความรู้สึกทั้งหมดต่อข้อความได้โดยแตะที่อิโมจิแสดงความรู้สึกด้านล่างข้อความ
หมายเหตุ:
 • คุณสามารถเพิ่มการแสดงความรู้สึกได้หนึ่งรายการต่อข้อความเท่านั้น
 • การแสดงความรู้สึกต่อข้อความชั่วคราวจะหายไปเมื่อข้อความหายไป
 • ไม่สามารถซ่อนการแสดงความรู้สึกหรือจำนวนการแสดงความรู้สึกได้
 • ผู้รับอาจเห็นการแสดงความรู้สึกของคุณก่อนที่คุณจะลบหรือหากลบไม่สำเร็จ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากลบการแสดงความรู้สึกไม่สำเร็จ
วิธีเพิ่มการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ
เมื่อคุณเพิ่มการแสดงความรู้สึก เฉพาะผู้ส่งข้อความที่คุณกำลังแสดงความรู้สึกเท่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือน
 1. กดข้อความค้างไว้
 2. แตะเพื่อเลือกอิโมจิที่แสดงอยู่ หรือแตะ
  เพื่อเลือกอิโมจิใดๆ จากแป้นพิมพ์
วิธีเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณเป็นอิโมจิอื่นได้
 1. กดค้างที่ข้อความที่คุณแสดงความรู้สึกไว้
 2. แตะอิโมจิอื่น หรือแตะ
  เพื่อเลือกอิโมจิอื่นจากแป้นพิมพ์
วิธีลบการแสดงความรู้สึก
คุณสามารถลบการแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งข้อความหากคุณลบการแสดงความรู้สึก
 1. กดค้างที่ข้อความที่คุณแสดงความรู้สึกไว้
 2. แตะอิโมจิที่คุณแสดงความรู้สึกเพื่อลบ
หมายเหตุ: หากต้องการแสดงความรู้สึกต่อข้อความขณะใช้งานฟีเจอร์ VoiceOver บน iPhone:
 1. แตะข้อความที่คุณต้องการแสดงความรู้สึก
 2. ปัดลงจนได้ยิน VoiceOver พูดว่า "แสดงความรู้สึก"
 3. แตะหน้าจอสองครั้ง รายการแสดงความรู้สึกจะปรากฏขึ้น
 4. ปัดซ้ายและขวาเพื่อเลือกดูรายการแสดงความรู้สึก
 5. แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกเมื่อพบการแสดงความรู้สึกที่ต้องการ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่