วิธีส่งการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในแชทส่วนตัวและแชทกลุ่มได้ด้วยอิโมจิ คุณสามารถดูการแสดงความรู้สึกทั้งหมดต่อข้อความได้โดยแตะที่อิโมจิแสดงความรู้สึกด้านล่างข้อความ
หมายเหตุ:
 • คุณสามารถเพิ่มการแสดงความรู้สึกได้หนึ่งรายการต่อข้อความเท่านั้น
 • การแสดงความรู้สึกต่อข้อความชั่วคราวจะหายไปเมื่อข้อความหายไป
 • ไม่สามารถซ่อนการแสดงความรู้สึกหรือจำนวนการแสดงความรู้สึกได้
 • ผู้รับอาจเห็นการแสดงความรู้สึกของคุณก่อนที่คุณจะลบหรือหากลบไม่สำเร็จ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากลบการแสดงความรู้สึกไม่สำเร็จ
วิธีเพิ่มการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ
เมื่อคุณเพิ่มการแสดงความรู้สึก เฉพาะผู้ส่งข้อความที่คุณกำลังแสดงความรู้สึกเท่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือน
 1. กดข้อความค้างไว้
 2. แตะเพื่อเลือกอีโมจิที่แสดงอยู่ หรือแตะ
  เพื่อเลือกอีโมจิใดๆ จากแป้นพิมพ์
วิธีเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกของคุณเป็นอิโมจิอื่นได้
 1. กดค้างที่ข้อความที่คุณแสดงความรู้สึกไว้
 2. แตะอีโมจิอื่น หรือแตะ
  เพื่อเลือกอีโมจิอื่นจากแป้นพิมพ์
วิธีลบการแสดงความรู้สึก
คุณสามารถลบการแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งข้อความหากคุณลบการแสดงความรู้สึก
 1. กดค้างที่ข้อความที่คุณแสดงความรู้สึกไว้ หรือแตะที่การแสดงความรู้สึกนั้น
 2. แตะอีโมจิที่คุณแสดงความรู้สึกเพื่อลบ
หมายเหตุ: การแสดงความรู้สึกของ WhatsApp จะแสดงในตัวเลือกตามบริบทหากใช้ฟีเจอร์ TalkBack บนอุปกรณ์ Android หากต้องการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ ให้ปัดจนกว่าข้อความจะไฮไลท์ จากนั้นแตะสองครั้งค้างไว้ หากต้องการตอบกลับ ส่งต่อ หรือลบข้อความขณะใช้งาน TalkBack ให้ปัดด้วยสองนิ้วหรือใช้ท่าทางสัมผัสย้อนกลับ ถาดการแสดงความรู้สึกจะถูกยกเลิก แต่ข้อความจะยังได้รับการเลือกอยู่เพื่อให้คุณเลือกตัวเลือกตามบริบทได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่