Tungkol sa contact upload

Ang contact upload ay isang opsyonal na feature na nagbibigay-daan sa amin na matukoy kung sino sa mga contact mo sa address book ng iyong device ang mga user din ng WhatsApp para maidagdag namin sila sa iyong mga contact sa WhatsApp, at mabilis na ma-update ang iyong mga contact sa WhatsApp kung sakaling mag-sign up sa WhatsApp sa hinaharap ang mga contact mo na hindi pa gumagamit ng WhatsApp. Mahalagang tandaan na hindi ibinabahagi ng WhatsApp ang iyong mga contact sa Facebook. Sa bersyon ng WhatsApp mo sa iyong device, lalabas ang mga pangalan ng mga contact mo sa WhatsApp gamit ang mga pangalan na nasa address book ng iyong device, para madali kang makakonekta sa kanila.
Kapag ginamit mo ang contact upload feature at kapag binigyan mo ang WhatsApp ng access sa address book ng device mo, regular na ia-access at ia-upload ng WhatsApp ang mga numero ng telepono sa iyong address book, kabilang na ang mga numero ng mga user ng WhatsApp at ng iba mo pang contact. Kung may sinuman sa mga contact mo na hindi pa gumagamit ng WhatsApp, papamahalaan namin ang impormasyong ito para sa iyo sa paraang titiyak na hindi makikilala ang mga contact na iyon na hindi mga user. Hindi namin sino-store ang mga naturang numero ng telepono at mabilis lang naming pinoproseso ang mga iyon para gumawa ng mga cryptographic hash value, na nagbibigay-daan sa amin na mas mahusay na maikonekta ka sa mga contact na ito kung sakaling sumali sila sa WhatsApp. Puwede mong kontrolin ang contact upload feature mula sa mga setting ng device mo.
Does this answer your question?
Oo
Hindi