เกี่ยวกับ "ออนไลน์ล่าสุด" และ "ออนไลน์"

เวลา "ออนไลน์ล่าสุด" และสถานะ "ออนไลน์" บอกให้คุณทราบถึงเวลาล่าสุดที่ผู้ติดต่อใช้ WhatsApp หรือบอกว่าผู้ติดต่อออนไลน์อยู่หรือไม่
หากผู้ติดต่อออนไลน์อยู่ แสดงว่ามีการเปิดใช้งาน WhatsApp ในอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้ติดต่อได้อ่านข้อความของคุณแล้ว
"ออนไลน์ล่าสุด" บอกถึงเวลาที่ผู้ติดต่อใช้ WhatsApp ล่าสุด คุณควบคุมได้ว่าใครจะสามารถเห็นเวลา "ออนไลน์ล่าสุด" และสถานะ "ออนไลน์" ของคุณในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คุณอาจไม่เห็นเวลา "ออนไลน์ล่าสุด" และสถานะ "ออนไลน์" ของผู้อื่น หากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้บันทึกคุณเป็นผู้ติดต่อหรือส่งข้อความถึงคุณก่อนหน้านี้
คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดูเวลา "ออนไลน์ล่าสุด" หรือสถานะ "ออนไลน์" ได้ในการตั้งค่า ดูวิธีการได้ที่นี่
ต่อไปนี้คือเหตุผลที่คุณอาจไม่เห็นเวลา "ออนไลน์ล่าสุด" หรือสถานะ "ออนไลน์" ของผู้ติดต่อบางคน
  • ผู้ติดต่ออาจตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อซ่อนข้อมูลนี้
  • คุณอาจตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้แชร์เวลา "ออนไลน์ล่าสุด" หากไม่ได้แชร์เวลา "ออนไลน์ล่าสุด" คุณจะไม่เห็นเวลา "ออนไลน์ล่าสุด" ของผู้ติดต่อคนอื่นๆ
  • คุณอาจถูกบล็อค
  • คุณอาจไม่เคยแชทกับบุคคลเหล่านั้นมาก่อน
  • บุคคลเหล่านั้นอาจไม่ได้บันทึกคุณเป็นรายชื่อติดต่อ
  • คุณอาจไม่ได้บันทึกบุคคลเหล่านั้นเป็นรายชื่อติดต่อ
หมายเหตุ: ผู้ที่ออนไลน์ในการสนทนาในแชทกับคุณสามารถเห็นเมื่อคุณกำลังพิมพ์อยู่
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว: Android | iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่