درباره آخرین بازدید و آنلاین بودن

آخرین بازدید و آنلاین بودن به شما می‌گوید که مخاطبانتان آخرین بار چه زمانی از واتساپ استفاده کرده‌اند و آیا آنلاین هستند یا نه.
اگر مخاطبی آنلاین است، یعنی واتساپ در پیش‌زمینه دستگاهش باز است و به اینترنت متصل است. با این حال، آنلاین بودن لزوماً به این معنی نیست که مخاطب پیامتان را خوانده است.
آخرین بازدید به آخرین زمانی که مخاطب از واتساپ استفاده کرده است اشاره دارد. می‌توانید در تنظیمات حریم‌خصوصی واتساپ کنترل کنید که چه کسانی بتوانند آخرین بازدید و آنلاین بودنتان را ببینند. اگر شخصی شما را به‌عنوان مخاطب ذخیره نکرده باشد یا قبلاً برایتان پیام ارسال نکرده باشد، ممکن است نتوانید وضعیت آخرین بازدید یا آنلاین بودن او را ببینید.
می‌توانید از تنظیمات برای کنترل اینکه چه کسانی بتوانند آخرین بازدید یا آنلاین بودنتان را ببینند استفاده کنید. نحوه انجام این کار را بیاموزید.
اینکه نمی‌توانید آخرین بازدید یا آنلاین بودن کسی را ببینید می‌تواند چند دلیل داشته باشد:
  • ممکن است تنظیمات حریم‌خصوصی را به نحوی تنظیم کرده باشد که این اطلاعات را پنهان کند.
  • ممکن است شما تنظیمات حریم‌خصوصی را به نحوی تنظیم کرده باشید که آخرین بازدید به‌اشتراک‌ گذاشته نشود. اگر آخرین بازدیدتان را به‌اشتراک نگذارید، نمی‌توانید آخرین بازدید سایر مخاطبان را ببینید.
  • ممکن است مسدود شده باشید.
  • ممکن است قبلاً با او گفتگو نکرده باشید.
  • ممکن است شما را به‌عنوان مخاطب ذخیره نکرده باشد.
  • ممکن است او را به‌عنوان مخاطب ذخیره نکرده باشید.
توجه: افراد آنلاینی که با شما در رشته گفتگو هستند می‌توانند ببینند که درحال تایپ کردن هستید.
منابع مرتبط:
درباره تنظیمات حریم‌خصوصی: Android‏ | iPhone
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر