Keperluan untuk menyiarkan satu mesej.

Ciri Senarai Siaran membenarkan anda untuk menghantar mesej atau media kepada beberapa kenalan sekaligus. Mesej siaran akan muncul sebagai mesej individu daripada anda.
Keperluan mesej siaran:
  • Pastikan semua kenalan dalam senarai Siaran telah menyimpan nombor anda dalam buku alamat mereka.
  • Tiada had untuk senarai Siaran yang boleh anda cipta.
  • Anda boleh memilih sehingga 256 kenalan dalam setiap senarai Siaran.
Untuk memastikan mesej-mesej sedang disampaikan dengan betul, kami mencadangkan agar anda tidak menyiarkan amaun mesej yang besar pada satu masa.
Pelajari lebih mengenai cara menggunakan Senarai Siaran pada: Android | iPhone
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak