Informace o katalogu

Uživatelé aplikace WhatsApp Business si mohou vytvořit katalog a prezentovat tak zákazníkům své produkty a služby. Katalog je k dispozici v profilu společnosti.
Každý z produktů či služeb v katalogu má specifický název a může zahrnovat také volitelné informace, jako jsou:
  • cena,
  • popis,
  • odkaz na webové stránky,
  • kód produktu.
Díky těmto informacím mohou zákazníci jednotlivé produkty v katalogu snadno dohledat. Katalog může obsahovat až 500 položek.
Aktuální katalog umožňuje zákazníkům prohlížet produkty či služby a snáze se tak spojit se společnostmi. Zákazníci mohou sdílet položky z katalogu se svými přáteli nebo danou společnost kontaktovat v případě dotazů.
Díky sdílení mohou malé podniky svůj katalog propagovat a oslovit tak více potenciálních zákazníků. Uživatelé aplikace WhatsApp Business mohou poslat celý svůj katalog všem zákazníkům, se kterými už jsou ve spojení. Také mohou odkaz na svůj katalog sdílet kdekoliv, ať už na sociálních sítích nebo jiných platformách, a umožnit tak dalším potenciálním zákazníkům dozvědět se o společnosti více nebo společnost v případě potřeby ohledně produktů či služeb přímo kontaktovat.
Upozornění: Ceny lze do katalogu přidávat pouze v některých zemích.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne