Budovanie súkromných, bezpečných a chránených komunít v aplikácii WhatsApp

V aplikácii WhatsApp budujeme komunity pre pevne zomknuté skupiny, ktoré potrebujú na organizáciu a správu svojich konverzácií viac nástrojov. Tieto druhy skupín sú zvyčajne úzko prepojené a ich členovia sa navzájom poznajú. Orientujú sa na spoločné miesto alebo záľubu.
Rodičia školákov, miestne kluby a dokonca aj malé pracoviská sa v súčasnosti spoliehajú na aplikáciu WhatsApp ako na hlavný spôsob komunikácie. Tieto skupiny potrebujú súkromné spôsoby komunikácie, ktoré sa odlišujú od sociálnych médií a zároveň poskytujú v porovnaní s e-mailami a kanálmi určenými len na vysielanie viac nástrojov na uľahčenie konverzácií v reálnom čase.
V centre každej komunity WhatsApp je opis a ponuka skupín, ku ktorým sa používatelia môžu pridať. Vďaka tomu sú konverzácie vo väčších a komplexnejších skupinách štruktúrované a organizované a používatelia sa tak môžu sústrediť na to, čo je pre nich skutočne dôležité. V súčasnosti vyvíjame niekoľko aktualizácií, aby sme týmto skupinám poskytli súkromné, bezpečné a zabezpečené spôsoby komunikácie v aplikácii WhatsApp, pričom sa riadime nasledujúcimi zásadami.
Nové nástroje pre správcov
Pre správcov budujeme nové nástroje na správu konverzácií v ich súkromných skupinách. Správcovia sú zodpovední za vytváranie a správu komunít v aplikácii WhatsApp. Môžu vytvárať nové skupiny alebo prepájať existujúce a vyberať si tak, ktoré skupiny sa stanú súčasťou ich komunity. Správcovia komunít budú mať tiež možnosť zrušiť prepojenie skupín s komunitou a odobrať z komunity jednotlivých členov. Okrem toho budú môcť správcovia skupín odstrániť nevhodné alebo urážlivé chaty či médiá, a to u všetkých členov skupiny. Správcom poskytneme informácie o tom, ako vyťažiť z týchto funkcií čo najviac.
Väčšia kontrola nad chatmi pre používateľov
Okrem poskytnutia nových nástrojov pre správcov umožníme používateľom kontrolovať svoje interakcie v rámci komunít. Naše existujúce nastavenia umožňujú používateľom rozhodnúť, kto ich môže pridať do skupiny. Tieto nastavenia budú platiť aj v komunitách. Používatelia budú môcť jednoducho nahlasovať zneužívanie, blokovať účty a opúšťať komunity, ktorých súčasťou už byť nechcú. Pridávame aj možnosť tichého opustenia skupiny. To znamená, že keď sa používateľ rozhodne, že konverzácia mu už nevyhovuje, členovia skupiny nedostanú upozornenie o jeho odchode.
Primerané obmedzenia veľkosti, objaviteľnosti a preposielania
Zatiaľ čo iné aplikácie skupinové konverzácie neobmedzujú, WhatsApp sa pri vývoji produktov zameriava na uspokojovanie potrieb organizácií a ďalších skupín, v ktorých sa väčšina ľudí navzájom pozná. Na rozdiel od sociálnych médií a iných komunikačných služieb WhatsApp nebude podporovať možnosť vyhľadávania či objavovania nových komunít v našej službe.
Na predchádzanie šumu a preťaženiu budú môcť všetkým členom komunity posielať správy len jej správcovia prostredníctvom takzvanej oznamovacej skupiny pre danú komunitu. Spočiatku budeme podporovať oznámenia pre komunity pre niekoľko tisíc používateľov. Členovia komunity môžu chatovať v menších skupinách, ktoré vytvorili alebo schválili jej správcovia. Popri poskytovaní väčšieho počtu ovládacích prvkov správcom a používateľom plánujeme postupne zväčšovať aj veľkosti skupín.
Preposielanie správ v aplikácii WhatsApp naďalej obmedzujeme, aby sme zabezpečili, že konverzácie zostanú súkromné. So zavedením komunít sa správy, ktoré už raz boli preposlané, budú môcť preposielať vždy len do jednej skupiny, a nie do piatich, čo je súčasný limit na preposielanie správ. Veríme, že sa tak výrazne obmedzí šírenie potenciálne škodlivých dezinformácií v komunitných skupinách.
Šifrovanie počas celého spojenia a zachovanie súkromia telefónnych čísel
Vzhľadom na súkromnú povahu konverzácií v týchto pevne zomknutých komunitách bude WhatsApp naďalej chrániť správy šifrovaním počas celého spojenia, aby si ich mohli zobraziť len členovia príslušných skupín a nikto iný. Táto bezpečnostná technológia chráni citlivé konverzácie medzi organizáciami, pracoviskami a osobnými skupinami.
Na ochranu súkromia používateľov bude vaše telefónne číslo pred komunitou skryté a uvidia ho len správcovia komunity a ostatní členovia skupiny, do ktorej patríte. Vďaka tomu predídete nevyžiadanému kontaktu a zníži sa aj riziko zhromažďovania telefónnych čísel používateľov.
Prijímanie opatrení proti zneužívajúcim komunitám
Tieto nové opatrenia a kontrolné mechanizmy umožňujú správcom komunity riešiť problémy v skupinách, pretože ich poznajú najlepšie. Používateľov budeme aj naďalej vyzývať, aby nám priamo nahlasovali problematické komunity a správy.
Keď sa dozvieme, že komunity sa dopúšťajú zneužívania, ako je napríklad šírenie materiálov o sexuálnom zneužívaní detí alebo koordinácia násilia či obchodovania s ľuďmi, WhatsApp vylúči jednotlivých členov alebo správcov danej komunity, rozpustí komunitu alebo vylúči všetkých jej členov. Pri prijímaní príslušných opatrení sa budeme opierať o všetky dostupné nezašifrované informácie vrátane názvu komunity, opisu a hlásení používateľov.
WhatsApp bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch pokračovať v budovaní podpory pre komunity a naďalej budeme pozorne načúvať spätnej väzbe od používateľov o tom, ako im môžeme poskytnúť súkromný, bezpečný a zabezpečený spôsob komunikácie.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie