Zajištění soukromí, bezpečí a zabezpečení v komunitách WhatsApp

Ve službě WhatsApp vytváříme komunity pro úzce spjaté skupiny, které pro organizaci a správu svých konverzací potřebují více nástrojů. Tyto druhy skupin většinou mají spojující prvek. Lidé se navzájem znají a pojí je společné místo nebo zájem.
Rodiče školáků, místní kluby a dokonce i malá pracoviště nyní spoléhají na službu WhatsApp jako na primární způsob, jak udržet členy komunity v obraze. Tyto skupiny potřebují soukromé způsoby komunikace, které jsou jiné než sociální média a nabízí více nástrojů umožňujících konverzaci v reálném čase, než poskytují e-maily nebo kanály s jednostranným vysíláním.
V centru každé komunity WhatsApp stojí popis a nabídka skupin, ke kterým se lidé mohou přidat. To poskytuje strukturu a organizační rámec pro konverzace napříč většími a složitějšími skupinami, což lidem umožní zaměřit se na to, co je zajímá. Vytváříme mnoho aktualizací, které pro skupiny ve službě WhatsApp poskytnou bezpečné, soukromé a zabezpečené způsoby komunikace, přičemž se řídíme následujícími pravidly.
Posílení kompetencí správce
Vytváříme nové nástroje pro správce, aby mohli spravovat konverzace napříč soukromými skupinami. Správci jsou za tvorbu a správu komunit WhatsApp zodpovědní. Mohou zvolit skupiny, které se stanou součástí jejich komunity tak, že vytvoří novou skupinu nebo propojí stávající. Správci komunit budou mít rovněž schopnost zrušit propojení skupin a odebrat je z komunity nebo odebrat z komunity jednotlivé členy. Správci skupin budou navíc moct smazat nevhodné nebo urážlivé chaty nebo média určená všem členům skupiny. Poskytneme správcům zdroje s informacemi, jak tyto nové funkce nejlépe využít.
Více možností nastavení chatu pro uživatele
Kromě nových nástrojů pro správce mohou nastavení pro své interakce v rámci komunity využívat uživatelé. Současná nastavení uživatelům umožňují určit, kdo si je smí přidat do skupiny. Stejná nastavení se budou týkat i komunit. Uživatelé budou moct snadno nahlásit zneužití, zablokovat účty a opustit komunity, do nichž už nechtějí patřit. Přidáváme také možnost opustit v tichosti skupinu, aniž by ostatní členové skupiny byli na odchod upozorněni, pro případ, že zjistíte, že konverzace už pro vás není to pravé.
Přiměřená omezení velikosti, viditelnosti a přeposílání
Zatímco jiné aplikace povolují skupinové chaty bez omezení, WhatsApp se při vývoji svého produktu soustředí na uspokojení potřeb organizací a dalších skupin, v nichž se mnozí lidé již navzájem znají. Na rozdíl od sociálních médií a dalších služeb pro zasílání zpráv nepodporuje WhatsApp možnost vyhledávání nebo objevování nových komunit v rámci naší služby.
Abychom zamezili „informačnímu šumu“ a přetížení, pouze správci komunity budou moct posílat zprávy všem členům komunity, a to prostřednictvím skupiny specificky určené ke sdílení aktuálních informací a oznámení. Zpočátku budeme podporovat komunitní oznámení pro několik tisíc uživatelů. Členové komunit mohou chatovat v menších skupinách, které vytvořili či schválili správci. Máme v plánu velikost skupin postupně navyšovat v závislosti na dalších možnostech nastavení pro správce i uživatele.
Chceme nadále ve službě WhatsApp omezovat možnost přeposílání, aby konverzace zůstaly soukromé. Po zavedení komunit bude možné posílat zprávy, které již byly jednou přeposlány, najednou pouze jedné skupině, na rozdíl od současných pěti. Věříme, že toto nastavení ve skupinách v rámci komunit výrazně omezí šíření potenciálně škodlivých dezinformací.
Koncové šifrování a ochrana soukromí telefonních čísel
Vzhledem k soukromé povaze chatů v rámci úzce spjatých komunit bude WhatsApp nadále chránit zprávy prostřednictvím koncového šifrování. Neuvidí je proto nikdo jiný než členové příslušných skupin. Toto zabezpečení chrání citlivé konverzace napříč organizacemi, pracovišti a osobními skupinami.
K ochraně soukromí uživatelů zůstane jejich telefonní číslo skryto před většinou členů komunity a uvidí jej pouze správce komunity a členové skupiny, do níž patří. Pomůže to zamezit nevyžádané komunikaci a sníží riziko, že dojde ke „scrapingu“ telefonních čísel.
Postup při zneužití komunit
Nová opatření a nastavení jsou navržena tak, aby správci komunit byli schopni řešit problémy v rámci svých skupin, protože nikdo s nimi není obeznámen tak dobře jako oni. Nadále budeme vyzývat uživatele, aby nahlašovali problematické komunity přímo nám.
Jakmile zjistíme, že je komunita zapojena do zneužívání, jako je šíření materiálů spojených se zneužíváním dětí, koordinace násilí nebo obchod s lidmi, vyloučí WhatsApp jednotlivé členy komunity nebo její správce, rozpustí komunitu nebo vyloučí všechny členy komunity. Zasáhneme na základě všech dostupných nešifrovaných informací včetně názvu a popisu komunity či nahlášení od uživatelů.
WhatsApp bude pokračovat v podpoře komunit v následujících měsících i letech a jako vždy bude pozorně naslouchat zpětné vazbě od uživatelů, která napoví, jak můžeme lidem pomoci bezpečně komunikovat v soukromí a s plným zabezpečením.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne