Jak odesílat reakce na zprávy

Na zprávy v individuálních a skupinových chatech můžete reagovat pomocí symbolů emoji. Všechny reakce na zprávu můžete zobrazit klepnutím na symbol emoji pod zprávou.
Upozornění:
 • K jedné zprávě můžete přidat pouze jednu reakci.
 • Reakce na automaticky odstraňované zprávy zmizí poté, co je odstraněna samotná zpráva.
 • Reakce ani počet reakcí není možné skrýt.
 • Předtím, než reakci odeberete, si ji příjemci mohou zobrazit. Uvidí ji také v případě, že se její odebrání nezdařilo. Na neúspěšné odebrání reakce nebudete nijak upozorněni.
Přidání reakce ke zprávě
Pokud přidáte reakci, bude na to upozorněn pouze odesílatel dané zprávy.
 1. Zprávu dlouze stiskněte.
 2. Klepněte a vyberte jeden ze zobrazených symbolů emoji nebo klepněte na ikonu
  a zvolte libovolný symbol emoji ze své klávesnice.
Změna reakce
Svou reakci můžete změnit na jinou.
 1. Dlouze stiskněte zprávu, na kterou jste zareagovali.
 2. Klepněte na jiný symbol emoji nebo klepněte na ikonu
  a zvolte libovolný symbol emoji ze své klávesnice.
Odebrání reakce
Reakci na zprávu můžete také odebrat. Pokud reakci odeberete, odesílatel dané zprávy na to nebude upozorněn.
 1. Dlouze stiskněte zprávu, na kterou jste zareagovali.
 2. Klepnutím na symbol emoji, kterým jste původně zareagovali, reakci odeberete.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne