אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו למשתמשים באזור אירופה

אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו למשתמשים, בהתאם להנחיית הנציבות האירית להגנה על נתונים, שהיא הרגולטור האירופי שלו אנחנו כפופים בכל הקשור להגנה על נתונים.
כמו תמיד, אין לנו אפשרות לקרוא את ההודעות ולהאזין לשיחת האישיות שלכם, מאחר שהן מוצפנות מקצה לקצה. כך זה יישאר תמיד.

ברור לנו שהפרטיות של המשתמשים שלנו עומדת בראש סדר העדיפויות שלהם, לכן חשוב לנו להבהיר: העדכון הזה לא משנה את האופן שבו אנחנו מפעילים את השירות – כולל האופן שבו אנחנו מעבדים את הנתונים שלכם, משתמשים בהם או משתפים אותם עם אחרים, כולל עם חברת-האם שלנו Meta.
למעשה, שיפרנו את הארגון והסדר במדיניות הפרטיות והוספנו לו עוד פרטים, כולל:
  • אופן השימוש שלנו בנתונים: הוספנו פרטים על הנתונים שאנחנו אוספים ומשתמשים בהם, על הסיבה לאחסון הנתונים האלה ועל המועד שבו אנחנו מוחקים אותם, וכן הסבר על השירותים שאנחנו מקבלים מגורמי צד שלישי.
  • הפעולות הגלובליות שלנו: הוספנו פרטים על הסיבה לשיתוף נתונים עם גורמים חוצי-גבולות לצורך מתן השירות הגלובלי שלנו, ועל האופן שבו אנחנו מגינים על אותם הנתונים.
  • העקרונות המשפטים הבסיסיים לעיבוד נתונים: הוספנו פרטים על העקרונות המשפטיים הבסיסיים שעל פיהם אנחנו פועלים בכל הקשור לעיבוד הנתונים שלכם.
אנחנו מקווים שתבחרו להמשיך להשתמש ב-WhatsApp וליהנות מהשירות.
האם זה עזר?
כן
לא