چگونگی پیش‌نمایش پیام صوتی

با مرور پیش‌نویس یادداشت صوتی قبل از ارسال آن، می‌توانید با اطمینان پیام خروجی را ارسال کنید.
پیش‌نمایش پیام صوتی
می‌توانید قبل از ارسال آن به پیام صوتی خود گوش بدهید.
 1. یک گفتگوی فردی یا گروهی را باز کنید.
 2. روی میکروفن
  کلیک کنید و شروع به صحبت کنید.
 3. بعد از اتمام روی توقف
  کلیک کنید.
 4. برای گوش دادن به پیام ضبط شده خود، روی پخش
  کلیک کنید. همچنین می‌توانید روی بخشی از پیام ضبط شده کلیک کنید تا از آن زمان به بعد پخش شود.
 5. برای حذف پیام صوتی، روی سطل زباله
  کلیک کنید، یا برای ادامه ضبط روی ادامه بزنید یا روی ارسال
  کلیک کنید تا آن را بفرستید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر