Posielanie a otváranie médií na jedno pozretie

Android
iPhone
Web a počítač
Môžete poslať fotku alebo video, ktoré v aplikácii WhatsApp zmiznú po tom, ako ich príjemca otvorí a zavrie prehliadač médií. Keď používateľ zavrie prehliadač médií, médium viac v danom chate nebude viditeľné a používateľ si ho nebude môcť znova zobraziť. Fotky ani videá na jedno pozretie sa neuložia do priečinkov Fotky alebo Galéria príjemcu a príjemca ich nemôže preposielať.
Odosielanie médií na jedno pozretie
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnutím na ikonu Fotoaparát
  nasnímajte fotku alebo video, prípadne vyberte fotku či video v časti Albumy. Môžete aj klepnúť na ikonu Pripojiť
  a potom klepnúť na:
  • Fotoaparát na nasnímanie novej fotky alebo videa fotoaparátom. Veľkosť videí nahratých pomocou aplikácie WhatsApp je obmedzená na 16 MB.
  • Knižnica fotiek a videí na výber existujúcej fotky alebo videa z priečinka Fotky alebo Albumy v iPhone.
 3. Klepnite na ikonu 1
  .
 4. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Keď si príjemca pozrie fotku alebo video, v chate sa zobrazí označenie Otvorené.
Poznámka: Ak chcete odoslať médium, aplikácii WhatsApp je potrebné udeliť povolenie na prístup k priečinku Fotky a funkcii Fotoaparát v časti Nastavenia > Súkromie v iPhone.
Otvorenie médií na jedno pozretie
 1. Klepnite na správu s ikonou 1
  .
 2. Prezrite si fotku alebo video.
 3. Potiahnutím alebo klepnutím na ikonu Späť
  zavriete prehliadač médií.
Pri médiách, ktoré ste už videli, sa v chate zobrazí označenie Otvorené. Keď zavriete prehliadač médií, médium nebude možné znova zobraziť ani nahlásiť spoločnosti WhatsApp. Médium sa neuloží ani do galérie.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie